Nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí

19.04.2017 Uzavreté podujatie

19.4.2017, Holiday Inn, Bratislava

Cieľom konferencie je prezentovať najlepšie skúsenosti z oblasti nástrojov a techniky riadenia rizík a príležitostí.Osobitná pozornosť s abude venovať riadeniu rizík a príležitosti z pohľadu ISO noriem, auditovaniu požiadaviek ISO noriem ako aj riadeniu rizík v rozličných oblastiach, ako sú dodávateľské vzťahy, ľudských zdrojov, ale aj informačnej bezpečnosti či projektového riadenia.

Odborná konferencia je určená pre vyšší a stredný manažment, manažéri projektov a procesov, manažéri riadenia rizík a vnútorní audítori, predstavitelia manažmentu pre systémy manažérstva, manažéri kvality, environmentu, bezpečnosti, predstavitelia certifikačných orgánov, interní a externí audítori pre systémy manažérstva.

Organizátor: 

Odborný garant:

Program podujatia

Otvorenie, hotel Holiday Inn

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

Špeciálny hosť

Motivačná prednáška: Ako v manažmente zdravo riskovať aj vďaka pohybu
Vlado Zlatoš, CEO a zakladateľ 6-tich inovatívnych spoločnosti z oblasti zdravia a pohybu
Video Príloha Detail prednášky

I. Riziká a ISO normy

Manažérstvo rizík - techniky posudzovania rizík podľa normy IEC 31010
Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting
Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Požiadavky na riadenie rizík a príležitostí z pohľadu aktuálnych certifikačných noriem, skúsenosti z praktického výkonu auditov nových požiadaviek ISO noriem na riadenie rizík z pohľadu audítora systémov manažérstva
Pavel Horník, vedúci auditor, TÜV SÜD Slovakia
Video Príloha Detail prednášky

II. Riadenie rizík v praxi

Personálne riziká v dynamike zmien podnikateľského prostredia
Mojmír Kališ, nezávislý konzultant v oblasti personalistiky
Video Príloha Detail prednášky
Prípadová štúdia: Implementácia FMEA (Analýza možných chýb a ich dôsledkov) vo výrobných procesoch Slovenskej Grafie, a.s.
Radoslav Čupík, Project manager, FBE Peter Kosík, výrobný riaditeľ, Slovenská Grafia, a.s.
Video Príloha Detail prednášky
OBED/Networking
Detail prednášky
Krízové možnosti zvládnutia nedostatku ľudí
Filip Gergely, CEO of GQsystems
Video Príloha Detail prednášky
Analýza rizik ako podklad pre business case
Jiří Vilímovský, Operational Risk Management, Slovenská sporiteľňa
Video Príloha Detail prednášky
Riadenie projektových rizík podľa medzinárodných noriem a metodík
Róbert Kormaňák, špecialista pre štandardizáciu ISO v oblasti softvérového inžinierstva, IT služieb, kvality, riadenia rizík a riadenia projektov, R.K.C./
Video Príloha Detail prednášky
Riadenie rizík informačnej bezpečnosti
Pavol Adamec, riaditeľ, KPMG Slovensko
Video Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Metodika RIPRAN a jej súlad s uznávanou praxí (pre a proti)
Jaromír Pitaš, Katedra managementu, Univerzita obrany, Česká republika
Video Príloha Detail prednášky
Nová smernica GDPR a jej dopady na riadenie rizík
Zbyněk Malý, Data cons
Video Príloha Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri TUV SUD Slovakia

Partneri Data cons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA