Požiadavky na riadenie rizík a príležitostí z pohľadu aktuálnych certifikačných noriem, skúsenosti z praktického výkonu auditov nových požiadaviek ISO noriem na riadenie rizík z pohľadu audítora

Termín prednášky bol 19.04.2017 od 11:10 – 11:50
V rámci podujatia Nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí

„Riziká v známej, identifikovanej  alebo neznámej a nepoznanej forme  súvislostí ,  hrozieb a dopadov   sú  súčasťou nášho  života  v súkromí,  pracovnej -  alebo podnikateľskej oblasti  denno - denne.  V poslednom roku sa  ďaleko viac ako v minulosti  téme rizík,  ich identifikácie a riadenia  venuje  množstvo informácií,  publikácií a odborných  seminárov. Je to  spôsobené zmenou požiadaviek  najrozšírenejšej certifikačnej  normy ISO 9001:2015,  ktorá  priniesla na tému dňa jednou z významných zmien v ostatnej  revízii normy začlenenie systematického prístupu k manažérstvu rizík.
Teda filozofia zmeny - „Myslenie založené na rizikách“ je principiálnou zmenou v požiadavkách normy, na rozdiel od doterajšieho prístupu, ktorý umožňoval pristupovať  k  manažérstvu rizík ako k samostatnej oblasti systémov manažérstva kvality. Teda s možnosťou voľby, ktorú prakticky len málokto „dobrovoľne“  pre sofistikované riadenie  firiem a ich  procesov  využíval.
Je to skutočne tak?  Sú otázky týkajúce sa  rizík skutočne novinkou v oblasti manažérstva?  Je  skutočne  oprávnený  „strach“ spoločností  pri povinnom prechode na požiadavky  „novej“ certifikačnej normy v terajšom  prechodnom období?
Alebo sa bojíme len niečoho nepoznaného,  čo tu už bolo  dávnejšie  a je obsahom mnohých certifikačných schém a štandardov, ktoré  vo vybraných  oblastiach máme zavedené do praxe?
Príspevok   na konferencii je zameraný práve na informácie aj  z oblasti požiadaviek iných certifikačných  schém,  kde téme  manažérstva rizík venujeme pozornosť už roky  - a v druhom bloku prednášky pozornosť  budeme zameriame tiež  na  poznatky a skúsenosti z praxe audítorov  našej certifikačnej   autority  po už vykonaných auditoch normy ISO 9001:2015 a tiež iných  auditov z  oblastí  iných  certifikačných štandardov,  kde sa tejto téme  z pohľadu praktického zavedenia  a prezentácie  funkčnosti  venujeme.“

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri TUV SUD Slovakia

Partneri Data cons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA