Personálne riziká v dynamike zmien podnikateľského prostredia

Termín prednášky bol 19.04.2017 od 11:55 – 12:15
V rámci podujatia Nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí

V posledných rokoch sa zvyšuje záujem podnikateľov a manažérov o predchádzanie ekonomického poškodzovania firiem ich vlastnými zamestnancami. Škody spôsobené defraudáciami a podvodmi sa merajú nielen v tisícoch a státisícoch, ale aj ako morálne škody postihujúce povesť firiem... nie nadarmo patria informácie o defraudáciách vo finančných inštitúciách za jedny najutajovanejších, aby sa verejnosť nedozvedela, čo sa za stenami deje. Prieskum o výskyte podvodov v Českej republike a na Slovensku 2011 (125 organizácií, z toho 81 so sídlom na území Českej republiky a 44 na Slovensku) uvádza, že až polovica respondentov v Českej republike a dve pätiny v Slovenskej republike sa v ostatných dvoch rokoch stretli s podvodmi vo svojej firme. Straty na príjmoch zapríčinené podvodmi sa odhadujú na 5% z tržieb. Dve tretiny respondentov v Českej republike a Slovenskej republike uviedli finančné straty ako najčastejší dôsledok podvodov. Ich výška sa pohybovala v od 10 tisíc euro do 50 tisíc euro. Najčastejším páchateľom podvodov bol radový zamestnanec. Nie náhodou sa v rebríčku požadovaných vlastností zamestnancov umiestňuje spoľahlivosť na prvom mieste. Nahradila výkonnosť a zodpovednosť, ktoré sú na druhom a treťom mieste (prieskum realizovaný v rokoch 2004 a 2013).
Opatrenia na zamedzenie podvodov u nás štandardne predstavujú komplex režimových, kontrolných a „komunikačných“ opatrení (= protikorupčná linka). Chýba prevencia riadením ľudí. Vo svete sa rozvíja nová disciplína persnálneho manažmentu – manažment rizika v personalistike (HR Risk management).

Obsah príspevku:
1. Personálne riziká v dynamike zmien podnikateľského prostredia – prechod na ekonomiku 4.0 a zmenené požiadavky na ľudí.
2. Príčiny personálnych rizík.
3. Predchádzanie personálnym rizikám – nástroje personálneho riadenia.
4. Predchádzanie rizikovému správaniu – ako minimalizovať „fraudy“ a kto je typický frauder (konkrétne príklady z praxe). Čo majú spoločné všetky fraudy?

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri TUV SUD Slovakia

Partneri Data cons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA