Riadenie rizík informačnej bezpečnosti

Termín prednášky bol 19.04.2017 od 14:55 - 15:15
V rámci podujatia Nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí

Riadenie rizík je podstatou informačnej bezpečnosti. Bez patričného porozumenia toho, čo to je riziko, akými postupmi a procesmi ho riadiť, aké sú štandardy a dobrá prax v tejto oblasti, efektívne riadenie informačnej bezpečnosti prakticky nie je možné. V prednáške sa budeme zaoberať tak samotnými postupmi riadenia rizík z pohľadu špecifík riadenia informačnej bezpečnosti ako aj trendami v oblasti informačnej bezpečnosti a ako ovplyňujú postupy postupy a rozhodnutia aplikované vrámci riadenia rizík informačnej bezpečnosti.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri TUV SUD Slovakia

Partneri Data cons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA