Riadenie projektových rizík podľa medzinárodných noriem a metodík

Termín prednášky bol 19.04.2017 od 14:30 – 14:50
V rámci podujatia Nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí

Kľúčové pojmy:
Projekt, Program, Portfólio, Riziko, Manažment rizík, Hrozba, Dopad, Pravdepodobnosť, Prevencia, Mitigácia, Zvyškové riziko, Akceptácia rizika, Rizikový faktor, Matica rizík,

Anotácia:
Prednáška prezentuje základné definície a pojmy v oblasti riadenia projektových rizík. Východiskom je súčasná terminologická báza pre oblasť riadenia projektov a riadenia rizík ako je ustanovená vo svetovo uznávaných a aplikovaných prístupoch, metódach a štandardoch.
Počas prezentácie budú vysvetlené špecifiká riadenia projektových rizík ako aj konkrétne praktické situácie a odporúčanie z praktických situácií a udalostí v praxi projektového manažéra. Súčasťou vystúpenia bude aj informácia o technickej normalizácii v oblasti riadenia projektov a riadenia rizík.

Použité technické normy a metodiky:
1. ISO 21500 Guidance on project management
2. ISO 21504 Guidance on portfolio management
3. ISO 21503 Guidance on programme management
4. ISO 31000 Risk management
5. PMI standard: PMBoK
6. PMI standard: PMI Standard for Program Management
7. PMI standard: PMI Standard for Portfolio Management
8. Axelos standard: Prince2 Projects IN Controlled Environment
9. Axelos standard: MOP Management of Portfolio
10. Axelos standard: MSP Managing Successfull Programs
11. Axelos standard: MoR Management of Risk
12. Axelos standard: ITIL IT Infrastructure Library
13. ... a odborné výkladové slovníky

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri TUV SUD Slovakia

Partneri Data cons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA