Manažérstvo rizík - techniky posudzovania rizík podľa normy IEC 31010

Termín prednášky bol 19.04.2017 od 09:55 - 10:35
V rámci podujatia Nástroje a techniky riadenia rizík a príležitostí

Organizácie všetkých typov veľkostí v rôznych sektoroch podnikania dennodenne čelia rizikám, ktoré môžu ovplyvniť ich budúcu úspešnosť a dosiahnutie plánovaných cieľov. Tieto ciele sa môžu vzťahovať k rade organizačných činností v rozsahu od strategických iniciatív až po projekty, procesy a denne vykonávané operácie. Každá z týchto činností môže vyvolávať riziká, ktoré je potrebné riadiť. Pomocnú ruku v rámci efektívneho riadenia rizík, podáva norma IEC 31010 Manažérstvo rizík - Techniky posudzovania rizík. Norma predstavuje rad konkrétnych nástrojov a techník pre identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík. Je použiteľná a aplikovateľná pre rôzne typy rizík ako aj priemyselných odvetví organizácií. Vo svojej prednáške sa zameriam na najpoužívanejšie z nich, objasním faktory správneho výberu najvhodnejších nástrojov a techník pre posudzovanie rizík, zameriam sa na silné a slabé stránky vybraných techník a nástrojov pre posudzovanie rizík. Prednáška bude zahŕňať aj aktuálne informácie a novinky z technickej komisie ISO/TC 262 Risk Management, hlavne aktuálny stav revízie noriem radu ISO 31000 a pripravované aktivity v rámci efektívneho riadenia rizík a príležitostí.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri TUV SUD Slovakia

Partneri Data cons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA