Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál

07.11.2019 Prebieha registrácia

7.11.2019, Vysoká škola manažmentu, Bratislava

Nie tak dávno sa manuálna sila, rutina a zručnosť cenili vyššie ako poznatky. Tento celospoločenský postoj logicky vyplýval z nízkeho počtu pracovných pozícií, ktorých náplň sa behom ľudského života menila. Tvorivý prístup k výkonu povolania bol výnimočný a nie príliš podporovaný, takže inovatívne riešenia, ktoré títo jedinci vytvorili, sa spravidla ich odchodom stratili. Dnes je situácia opačná. Kritickú úlohu pri vzniku a udržateľnosti firiem hrajú inovácie, t. j. schopnosť  vytvárať produkty využívajúce nové poznatky, urýchlene ich uvádzať do výroby a pravidelne ich inovovať.  Preto je dôležité naučiť sa využívať vedomosti ako zdroj prosperity firiem a organizácií – inak nemáme šancu byť úspešný.

Moderné firmy rozvíjajú poznatky svojich pracovníkov cez oddelenia rozvoja ľudských zdrojov. Organizácie postavené na znalostnom manažmente však chápu problematiku všeobecnejšie – ako plošnú stratégiu, ktorá riadi zber, uchovávanie a šírenie poznatkov všetkým, ktorí ich dokážu v rámci organizácie efektívne využiť. Vzniká pojem znalostného pracovníka – pracovníka, ktorý „zarába myslením“. Len firma, v ktorej sú na kľúčových pozíciách znalostní pracovníci, sa dokáže adaptovať meniacemu sa prostrediu a má teda dlhodobú perspektívu. Ideálom je taká učiaca sa organizácia v ktorej je vzdelávanie sa a inovovanie procesov integrálnou súčasťou jej stratégie.

Ciele konferencie:

  • Pochopiť princípy znalostného manažmentu a ich význam pre organizácie a jednotlivcov.
  • Spoznať cesty ako zvýšiť účinnosť firemného vzdelávania a znížiť riziká vyplývajúce z nevhodne orientovaného osobného kariérneho rozvoja.

Konferencia je vhodná pre:

  • Každého, komu záleží na osobnom rozvoji,
  • Každého, kto sa chce stať kvalitným znalostným pracovníkom,
  • Zástupcov firiem, ktorí chcú získať vyššiu (konkurenčnú) úroveň zhodnotenia vedomostí ich pracovníkov,
  • Zástupcov firiem, ktorí chcú budovať učiacu sa organizáciu prostredníctvom siete znalostných pracovníkov.
  • inviduálne pre HR manažérov, manažérov pre vzdelávanie, CEO a ďalších, ktorí sa zaoberajú rozvojom v organizácii

Program podujatia

Otvorenie

09.00 - 09.10 Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

Blok I: Trendy, stratégie a prístupy

09:10 – 09:40 Keď to nejde úsilím, tak to pôjde ešte väčším úsilím
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD, Vysoká škola manažmentu, Bratislava Ivan Sámel, Samel.EdU, Senior Trainer and Consultant
Detail prednášky
9:45 – 10:05 Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady pre malé firmy
Erik Kubička, Vysoká škola manažmentu, Bratislava
Detail prednášky
10:10 – 10:30 LMS (Learning Management System) ako nástroj budovania znalostného manažmentu
Vladimír Homoľa, kauč a tréner
Detail prednášky
10:30 – 11:00 Prestávka na kávu
Detail prednášky
11:00 - 11:20 Manažment a ochrana inovácii v pracovnom prostredí
Tomáš Klinka, senior právnik, patentový zástupca, AK Bukovinský & Chlipala /
Detail prednášky
11:25 – 11:45 Myšlienkomat: Manažment nápadov a inovácií
Petra Zorvanová, LIDL
Detail prednášky
11:50 – 12:20 Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
Filip Dřimalka, CEO at Digiskills.cz * Digital transformation consultant, advisor and speaker
Detail prednášky
12:20 – 13:20 OBED/Networking
Detail prednášky

Blok II: Praktické skúsenosti, alebo ako to robíme my!

13:20 – 13:50 Jak využít v organizaci mentoring pro zavádění změn a zvyšování produktivit
PhDr. Vladimír Hřebíček, kauč
Detail prednášky
13:55 – 14:25 Úspech je voľba
Anna Diačiková, Katolícka univerzita v Ružomberku
Detail prednášky
14:30 – 15:00 Aplikácia Znalostného manažmentu v Innovlab – Startup centre T-Systems Slovakia
Peter Breyl, senior manager, T-Systems Slovakia
Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
15:15 – 15:45 Umelá inteligencia a znalosti
Juraj Bezděk, SFÉRA
Detail prednášky
15:45 – 16:30 Panelová diskusia „Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne menežovať a ako využiť ich plný potenciál“
Vladimír Homoľa, kauč a tréner Filip Dřimalka, CEO at Digiskills.cz * Digital transformation consultant, advisor and speaker PhDr. Vladimír Hřebíček, kauč Anna Diačiková, Katolícka univerzita v Ružomberku prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD, Vysoká škola manažmentu, Bratislava Ivan Sámel, Samel.EdU, Senior Trainer and Consultant
Detail prednášky
16:30 Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA