Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál

07.11.2019 Uzavreté podujatie

7.11.2019, Vysoká škola manažmentu, Bratislava

Nie tak dávno sa manuálna sila, rutina a zručnosť cenili vyššie ako poznatky. Tento celospoločenský postoj logicky vyplýval z nízkeho počtu pracovných pozícií, ktorých náplň sa behom ľudského života menila. Tvorivý prístup k výkonu povolania bol výnimočný a nie príliš podporovaný, takže inovatívne riešenia, ktoré títo jedinci vytvorili, sa spravidla ich odchodom stratili. Dnes je situácia opačná. Kritickú úlohu pri vzniku a udržateľnosti firiem hrajú inovácie, t. j. schopnosť  vytvárať produkty využívajúce nové poznatky, urýchlene ich uvádzať do výroby a pravidelne ich inovovať.  Preto je dôležité naučiť sa využívať vedomosti ako zdroj prosperity firiem a organizácií – inak nemáme šancu byť úspešný.

Moderné firmy rozvíjajú poznatky svojich pracovníkov cez oddelenia rozvoja ľudských zdrojov. Organizácie postavené na znalostnom manažmente však chápu problematiku všeobecnejšie – ako plošnú stratégiu, ktorá riadi zber, uchovávanie a šírenie poznatkov všetkým, ktorí ich dokážu v rámci organizácie efektívne využiť. Vzniká pojem znalostného pracovníka – pracovníka, ktorý „zarába myslením“. Len firma, v ktorej sú na kľúčových pozíciách znalostní pracovníci, sa dokáže adaptovať meniacemu sa prostrediu a má teda dlhodobú perspektívu. Ideálom je taká učiaca sa organizácia v ktorej je vzdelávanie sa a inovovanie procesov integrálnou súčasťou jej stratégie.

Ciele konferencie:

  • Pochopiť princípy znalostného manažmentu a ich význam pre organizácie a jednotlivcov.
  • Spoznať cesty ako zvýšiť účinnosť firemného vzdelávania a znížiť riziká vyplývajúce z nevhodne orientovaného osobného kariérneho rozvoja.

Konferencia je vhodná pre:

  • Každého, komu záleží na osobnom rozvoji,
  • Každého, kto sa chce stať kvalitným znalostným pracovníkom,
  • Zástupcov firiem, ktorí chcú získať vyššiu (konkurenčnú) úroveň zhodnotenia vedomostí ich pracovníkov,
  • Zástupcov firiem, ktorí chcú budovať učiacu sa organizáciu prostredníctvom siete znalostných pracovníkov.
  • inviduálne pre HR manažérov, manažérov pre vzdelávanie, CEO a ďalších, ktorí sa zaoberajú rozvojom v organizácii

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala
Detail prednášky

Blok I: Trendy, stratégie a prístupy

Keď to nejde úsilím, tak to pôjde ešte väčším úsilím
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD, Vysoká škola manažmentu, Bratislava Ivan Sámel, Samel.EdU, Senior Trainer and Consultant
Detail prednášky
Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady pre malé firmy
Erik Kubička, Vysoká škola manažmentu, Bratislava
Detail prednášky
LMS (Learning Management System) ako nástroj budovania znalostného manažmentu
Vladimír Homoľa, kauč a tréner
Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Manažment a ochrana inovácii v pracovnom prostredí
Tomáš Klinka, partner, AK SIGNUM legal
Detail prednášky
Myšlienkomat: Manažment nápadov a inovácií
Petra Zorvanová, LIDL
Detail prednášky
Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
Filip Dřimalka, CEO at Digiskills.cz * Digital transformation consultant, advisor and speaker
Detail prednášky
OBED/Networking
Detail prednášky

Blok II: Praktické skúsenosti, alebo ako to robíme my!

Jak využít v organizaci mentoring pro zavádění změn a zvyšování produktivit
PhDr. Vladimír Hřebíček, kauč
Detail prednášky
Úspech je voľba
Anna Diačiková, Katolícka univerzita v Ružomberku
Detail prednášky
Aplikácia Znalostného manažmentu v Innovlab – Startup centre T-Systems Slovakia
Peter Breyl, senior manager, T-Systems Slovakia
Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Umelá inteligencia a znalosti
Juraj Bezděk, SFÉRA
Detail prednášky
Panelová diskusia „Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne menežovať a ako využiť ich plný potenciál“
Vladimír Homoľa, kauč a tréner Filip Dřimalka, CEO at Digiskills.cz * Digital transformation consultant, advisor and speaker PhDr. Vladimír Hřebíček, kauč Anna Diačiková, Katolícka univerzita v Ružomberku prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD, Vysoká škola manažmentu, Bratislava Ivan Sámel, Samel.EdU, Senior Trainer and Consultant
Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA