LMS (Learning Management System) ako nástroj budovania znalostného manažmentu

Znalostný manažment chápeme ako riadený systém, ktorý zabezpečuje to, aby správna znalosť bola k dispozícii v správny čas správnym ľuďom, aby mohli prijať správne rozhodnutie.  Podcenenie manažmentu znalosti prináša riziká. Jedným z rizík je to, že nositelia dôležitých tacitných znalosti „držia v hrsti“ celú firmu. Cítia svoju moc a dávajú ju aj patrične najavo. Ako tomu predísť? V príspevku si ukážeme nástroje, ktoré firme môžu pomôcť zachytiť tacitné znalosti a následne ich zdieľať tým, ktorí ich potrebujú.

Manažment znalosti je nielen o zdieľaní. Jeho úlohou je chrániť znalosti, ktoré tvoria know how firmy. Preto systém musí riadiť prístup k znalostiam a samozrejme mal by umožňovať overenie zvládnutia tej ktorej znalosti. My si ukážeme, že tieto požiadavky spĺňajú kvalitné LMS systémy.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA