Manažment a ochrana inovácii v pracovnom prostredí

Manažment a ochrana inovácii v pracovnom prostredí

Zdrojom inovácií je – ešte stále výlučne – ľudská kreativita, ktorá je neodmysliteľne spätá s ľudskými zdrojmi (HR), typicky zamestnancami. Dizajny, autorské diela, softvér, vynálezy pochádzajú prevažne od kreatívnych zamestnancov a ich zamestnávatelia by mali dbať o nastavenie adekvátnych interných pravidiel v procese tvorby a využívania týchto nehmotných aktív, ktoré majú často značnú hodnotu a dokážu firme priniesť konkurenčnú výhodu na trhu. Na druhej strane, firmy v niektorých oblastiam (najmä IT) často siahajú prostredníctvom rôznych agentúr aj po externej pracovnej sile, kde hovoríme o personálnom outsourcingu (dočasne pridelený zamestnanec, prenájom pracovnej sily, personálny leasing). Ako si môže firma chrániť inovácie v takomto prostredí ?

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA