Jak využít v organizaci mentoring pro zavádění změn a zvyšování produktivit

Progresivní organizace nepoužívají pro rozvoj svých zaměstnanců jen různé formy školení, koučování a workshopů, ale stále častěji přistupují i k mentoringu. Mentoring je metoda používající speciálně vybrané a školené jedince, kteří mají vlastní pracovní zkušenost v dané oblasti, a ti pak vedou a radí tzv. „chráněncům“(mentee), kteří jsou jim přiděleni či spíše, kteří si je vybrali. V praxi řady špičkových organizací nejde obvykle o přidělování mentorů, ale o to, že si pracovník volí sám svého mentora z lidí, kterých si pro jejich odborné a lidské vlastnosti váží. To vnáší do rozvoje jedinců výraznější prvek participace vzdělávaného pracovníka.

Účelem mentoringu je doplňovat učení se při výkonu práce. To je vždy nejlepším způsobem osvojování si konkrétních dovedností a znalostí, které nový držitel určitého pracovního místa potřebuje. Mentoring rovněž nabízí lidem individuální vedení od zkušeného manažera nebo odborníka, který je „dobře informovaný o organizaci“. Mentoring je také ve velké míře zárukou řízení znalostí v organizacích a umožňuje, aby se řada hodnotných znalostí neztratila s odchodem zkušených znalostních pracovníků z podniku.

Obsah :
1. Dva příklady využití mentoringu v podnicích na Slovensku a v ČR.
2. Jak začít s programem mentoringu.
3. Jak vybírat mentory a systémově je podporovat.
4. Jak vybírat mentorované, aby přinášeli organizaci rychle výsledky.
5. Jak sledovat a vyhodnocovat efektivitu mentoringu.
6. Jak propojit mentoring s managementem kvality, s lean managementem, se Six Sigma a s učící se organizací.
Z příspěvku se dozvíte, jak metodicky postupovat při zavádění mentoringu ve vlastní organizaci a jak zbavovat potenciální mentory možných obav, že je vlastní organizace zneužije.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA