Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

21.04.2016 Uzavreté podujatie

21.4.2016, Holiday Inn, Bratislava

Cieľom konferencie je ukázať nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie, ďalej požiadavky   na riadenie rizík a príležitostí v súvislosti s revíziami ISO noriem  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001), ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitost, ako riadiť operačné riziká a na prípadových štúdiách prezentovať praktické skúsenosti z riadenia rizík a príležitostí.

Odborná konferencia je určená pre vyšší a stredný manažment, manažéri projektov a procesov, manažéri riadenia rizík a vnútorní audítori, predstavitelia manažmentu pre systémy manažérstva, manažéri kvality, environmentu, bezpečnosti, predstavitelia certifikačných orgánov, interní a externí audítori pre systémy manažérstva.

Organizátor:  

Odborný garant: 


 

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I: Trendy a stratégie

Je risk naozaj vždy zisk? (Multimediálna prípadová štúdia)
Detail prednášky
Nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie
Róbert Kormaňák, špecialista pre štandardizáciu ISO v oblasti softvérového inžinierstva, IT služieb, kvality, riadenia rizík a riadenia projektov, R.K.C./
Video Detail prednášky
Stav riadenia rizík vo svete a u nás (trendy a výzvy budúceho vývoja a ako na ne reagovať)
Pavol Adamec, riaditeľ, KPMG Slovensko
Video Detail prednášky

II. Certifikovanie, audítovanie a riadenie rizík

Prestávka na kávu
Detail prednášky
Riadenie operačných rizík - praktické skúsenosti
Jiří Vilímovský, Operational Risk Management, Slovenská sporiteľňa
Video Detail prednášky
Riadenie rizík v projektoch (skúsenosti z praxe v slovenských organizáciách)
Lukaš Neduchal, riaditeľ oddelenia IT poradenských služieb, Ernst & Young Slovakia
Video Detail prednášky
Ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitostí (podľa ISO 31000 Manažérstvo rizika)
Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting
Video Detail prednášky
OBED/NETWORKING
Detail prednášky
Vnútorný audit, hodnotenie rizík v kontexte nového zákona o finančnej kontrole a audite
František Molnár, interný audítor, Ministerstvo financií SR
Video Detail prednášky
Požiadavky certifikačného orgánu TÜV SÜD na riadenie rizík a príležitostí v súvislosti s revíziami ISO noriem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, atď.)
Pavel Horník, vedúci auditor, TÜV SÜD Slovakia
Video Detail prednášky
Auditovanie založené na rizikách (interné, externé, dodávateľské, vnútorné a iné audity)
Pavol Chovanec, Vedúci audítor manažérskych systémov, TÜV SÜD Slovakia
Video Detail prednášky

III. Prípadové štúdie

Analýza možných chýb a ich dôsledkov (FMEA)
Daniel Laco, Executive Director, FBE Radoslav Čupík, Project manager, FBE
Video Detail prednášky
Popoludňajšia prestávka na kávu
Detail prednášky
Implementácia procesu riadenia rizík vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov pre cloudové služby.
Jana Grňo - Mikulášiová, Senior špecialista informačnej bezpečnosti, Slovak Telekom
Detail prednášky
Softvérové riadenie rizík a príležitostí – registre rizík (prípadová štúdia)
Petra Mynářová, konzultantka riadenia rizík, Datacons
Video Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie TUV SUD Slovakia

Partneri Datacons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA