Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

21.04.2016 Uzavreté podujatie

21.4.2016, Holiday Inn, Bratislava

Cieľom konferencie je ukázať nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie, ďalej požiadavky   na riadenie rizík a príležitostí v súvislosti s revíziami ISO noriem  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001), ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitost, ako riadiť operačné riziká a na prípadových štúdiách prezentovať praktické skúsenosti z riadenia rizík a príležitostí.

Odborná konferencia je určená pre vyšší a stredný manažment, manažéri projektov a procesov, manažéri riadenia rizík a vnútorní audítori, predstavitelia manažmentu pre systémy manažérstva, manažéri kvality, environmentu, bezpečnosti, predstavitelia certifikačných orgánov, interní a externí audítori pre systémy manažérstva.

Organizátor:  

Odborný garant: 


 

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I: Trendy a stratégie

Je risk naozaj vždy zisk? (Multimediálna prípadová štúdia)
Detail prednášky
Nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie
Róbert Kormaňák, špecialista pre štandardizáciu ISO v oblasti softvérového inžinierstva, IT služieb, kvality, riadenia rizík a riadenia projektov, R.K.C./
Video Príloha Detail prednášky
Stav riadenia rizík vo svete a u nás (trendy a výzvy budúceho vývoja a ako na ne reagovať)
Pavol Adamec, riaditeľ, KPMG Slovensko
Video Príloha Detail prednášky

II. Certifikovanie, audítovanie a riadenie rizík

Prestávka na kávu
Detail prednášky
Riadenie operačných rizík - praktické skúsenosti
Jiří Vilímovský, Operational Risk Management, Slovenská sporiteľňa
Video Príloha Detail prednášky
Riadenie rizík v projektoch (skúsenosti z praxe v slovenských organizáciách)
Lukaš Neduchal, riaditeľ oddelenia IT poradenských služieb, Ernst & Young Slovakia
Video Príloha Detail prednášky
Ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitostí (podľa ISO 31000 Manažérstvo rizika)
Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting
Video Príloha Detail prednášky
OBED/NETWORKING
Detail prednášky
Vnútorný audit, hodnotenie rizík v kontexte nového zákona o finančnej kontrole a audite
František Molnár, interný audítor, Ministerstvo financií SR
Video Príloha Detail prednášky
Požiadavky certifikačného orgánu TÜV SÜD na riadenie rizík a príležitostí v súvislosti s revíziami ISO noriem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, atď.)
Pavel Horník, vedúci auditor, TÜV SÜD Slovakia
Video Príloha Detail prednášky
Auditovanie založené na rizikách (interné, externé, dodávateľské, vnútorné a iné audity)
Pavol Chovanec, Vedúci audítor manažérskych systémov, TÜV SÜD Slovakia
Video Príloha Detail prednášky

III. Prípadové štúdie

Analýza možných chýb a ich dôsledkov (FMEA)
Daniel Laco, Executive Director, FBE Radoslav Čupík, Project manager, FBE
Video Príloha Detail prednášky
Popoludňajšia prestávka na kávu
Detail prednášky
Implementácia procesu riadenia rizík vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov pre cloudové služby.
Jana Grňo - Mikulášiová, Senior špecialista informačnej bezpečnosti, Slovak Telekom
Príloha Detail prednášky
Softvérové riadenie rizík a príležitostí – registre rizík (prípadová štúdia)
Petra Mynářová, konzultantka riadenia rizík, Datacons
Video Príloha Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie TUV SUD Slovakia

Partneri Datacons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA