Ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitostí

Termín prednášky bol 21.04.2016 od 12:00 - 12:30
V rámci podujatia Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

Globalizácia trhov a neustále zmeny vytvárajú pre firmy novú dimenziu konkurenčného prostredia, v ktorom je potrebné flexibilne reagovať a byť včas pripravený na potenciálne riziká a príležitosti, ktoré tieto zmeny prinášajú. Táto zmena sa zásadným spôsobom týka aj súčasných systémov manažérstva firiem vybudovaných podľa rôznych ISO noriem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 a ďalšie). Revízia týchto ISO noriem prináša nové požiadavky na identifikáciu interných a externých vplyvov, riadenie rizík a príležitostí, kladie ešte vyšší dôraz na prevenciu. Ako však integrovať rôzne požiadavky ISO noriem na riadenie rizík a príležitostí a vytvoriť jednotný a efektívny systém a proces pre riadenie rizík a príležitostí? Pomoc prináša norma ISO 31000 Manažérstvo rizika. Ako? Dozviete sa z môjho príspevku.

Ako vytvoriť a zaviesť integrovaný systém riadenia rizík a príležitostí.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie TUV SUD Slovakia

Partneri Datacons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA