Nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie

Termín prednášky bol 21.04.2016 od 09:30 - 10:00
V rámci podujatia Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

Význam riadenia rizík v podnikovej praxi neustále narastá, čo spôsobuje najmä dynamický rozvoj techniky, informatiky a s tým súvisiaceho podnikateľského prostredia. Vytváranie a implementácia moderných a účinných nástrojov a metód riadenia rizík je vážnou manažérskou témou naprieč všetkými priemyselnými odvetviami spoločnosti. Príspevok podáva komplexnú informáciu o najrozšírenejších svetových modeloch, normách a správnych návodoch (best practices) ako aj ich ucelený prehľad a základné faktografické údaje.

Nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie

Nové trendy v riadení rizík - prístupy, rámce, metodiky a ich porovnanie

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie TUV SUD Slovakia

Partneri Datacons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA