Auditovanie založené na rizikách

Termín prednášky bol 21.04.2016 od 14:30 - 15:00
V rámci podujatia Manažérstvo rizík (Risk & Opportunity Day 2016)

Každý, kto chce niečo dosiahnuť, stavia si ciele. Avšak na ceste za ich dosiahnutím stojí mnoho prekážok, neistoty, rizík. Cieľavedomí si cestu za cieľmi naplánujú, pričom zohľadnia všetky známe riziká. A aby neboli na záver prekvapení, kam sa dostali, priebežne monitorujú, či kráčajú tou správnou cestou. Jedným z nástrojov, ako sa zorientovať, získať pravdivý obraz o tom, kde sa nachádzame sú i audity. Dobre vykonané audity by mali dať odpoveď, ako dôsledne sme riziká identifikovali, eliminovali, či našli vhodné nástroje na riadenie stávajúcich rizík. Mali by byť pomocou pri zlepšovaní, nie len povinnosťou pre audítorov, či nevyhnutnou “povinnou jazdou” pre splnenie požiadaviek certifikačnej spoločnosti.

Auditovanie založené na rizikách

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie TUV SUD Slovakia

Partneri Datacons

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA