Manažment IKT rizík

14.09.2021 Prebieha registrácia

14.9.2021, virtuálne + hotel Color BA, Bratislava

Prečo sa zúčastniť konferencie

Požiadavky na riadenie rizík sa stali štandardnou súčasťou všetkých moderných manažérskych prístupov - je úplne prirodzené, že úspešné riadenie akejkoľvek organizácie vyžaduje profesionálnu identifikáciu hrozieb z interného aj externého prostredia ako aj efektívnu a najmä riadenú elimináciu týchto hrozieb. Rizikám sa jednoducho nedá vyhnúť - o to viac sú riziká dôležité pri riadení bezpečnosti a spoľahlivosti organizácii v dlhodobom horizonte. Vykonať dôkladnú analýzu rizík v organizácii je už nutnou podmienkou aplikácie systémov riadenia - v žiadnom prípade to už nie je možné považovať za módnu, resp. "papierovú" požiadavku či povinnú jazdu vedenia organizácie. Preto je potrebné sledovať aktuálne trendy v tejto oblasti a zvyšovať znalosti a zručnosti v tomto smere. A preto je aj užitočné zúčastňovať sa podujatí ako je toto.

Program podujatia

Príklady dobrej praxe & prípadové štúdie

09:00 - 09:10 Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Róbert Kormaňák, špecialista pre štandardizáciu ISO v oblasti softvérového inžinierstva, IT služieb, kvality, riadenia rizík a riadenia projektov, R.K.C./
Detail prednášky
09:15 - 10:00 Vybrané techniky posudzovania rizík
Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting
Detail prednášky
10:05 - 10:35 Prepojenie IKT risk managementu a operačného riadenia rizík po roku fungovania
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /
Detail prednášky
10:25 - 10:50 Prestávka
Detail prednášky

Analýza rizík

10:55 - 11:15 Analýza rizík organizácie pre oblasť „Protikorupčného správania“
Monika Fegyveres Oravská, Senior Consultant, Avris Consulting /
Detail prednášky
11:20 - 11:40 Analýza hrozieb a rizík pre oblasť „Cloud Cyber Security“ v rámci SoA
Monika Jaborníková, Senior consultant and internal auditor, manažér kybernetickej bezpečnosti, ECTA
Detail prednášky
11:45 - 12:05 Európska certifikačná schéma pre certifikáciu cloudových služieb
Ivan Makatura, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Detail prednášky
12:10 - 12:30 Vybrané aspekty posúdenia kybernetickej bezpečnosti v cloud prostredí
Rudolf Klein, Senior Consultant, Deloitte Advisory
Detail prednášky
12:30 - 13:00 Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnostiACCIA ConsultingR.K.C

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA