Riadenie rizík v informatickom a kybernetickom prostredí

14.09.2021 Uzavreté podujatie

14.9.2021, virtuálne + hotel Color BA, Bratislava

Konferenciu  sa uskutočnila ako hybridnú (prezenčne + virtuálne).  Konferencia bola v hoteli prezenčnou formou, ale súbežne bola  streamovaná ako virtuálna pre všetkých, ktorí preferujú túto formu.

Prezenčná forma: v hoteli Color, https://www.hotelcolor.sk

VIRTUÁLNA:  prednášky cez stream v HD kvalite + možnosť klásť otázky prezentátorom cez aplikaciu Sli.do

Členovia ISACA si môžu za účasť na konferencii uplatniť CPE body.

Prečo sa zúčastniť konferencie

Požiadavky na riadenie rizík sa stali štandardnou súčasťou všetkých moderných manažérskych prístupov - je úplne prirodzené, že úspešné riadenie akejkoľvek organizácie vyžaduje profesionálnu identifikáciu hrozieb z interného aj externého prostredia ako aj efektívnu a najmä riadenú elimináciu týchto hrozieb. Rizikám sa jednoducho nedá vyhnúť - o to viac sú riziká dôležité pri riadení bezpečnosti a spoľahlivosti organizácii v dlhodobom horizonte. Vykonať dôkladnú analýzu rizík v organizácii je už nutnou podmienkou aplikácie systémov riadenia - v žiadnom prípade to už nie je možné považovať za módnu, resp. "papierovú" požiadavku či povinnú jazdu vedenia organizácie. Preto je potrebné sledovať aktuálne trendy v tejto oblasti a zvyšovať znalosti a zručnosti v tomto smere. A preto je aj užitočné zúčastňovať sa podujatí ako je toto.

Program podujatia

Virtuálny priestor

Virtuálna konferencia / živý prenos
Webcast Detail prednášky

Prezenčná forma (v kongresovom priestore)

Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Róbert Kormaňák, špecialista pre štandardizáciu ISO v oblasti softvérového inžinierstva, IT služieb, kvality, riadenia rizík a riadenia projektov, R.K.C./
Detail prednášky

I. Príklady dobrej praxe & prípadové štúdie

Vybrané techniky posudzovania rizík
Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting
Príloha Detail prednášky
Prepojenie IKT risk managementu a operačného riadenia rizík po roku fungovania
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /
Príloha Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky

II Analýza rizík

Analýza rizík organizácie pre oblasť „Protikorupčného správania“
Monika Fegyveres Oravská, Senior Consultant, Avris Consulting /
Príloha Detail prednášky
Analýza hrozieb a rizík pre oblasť „Cloud Cyber Security“ v rámci SoA
Monika Jaborníková, Senior consultant and internal auditor, manažér kybernetickej bezpečnosti, ECTA
Príloha Detail prednášky
Európska certifikačná schéma pre certifikáciu cloudových služieb
Ivan Makatura, moderátor, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti /
Príloha Detail prednášky
Vybrané aspekty posúdenia kybernetickej bezpečnosti v cloud prostredí
Rudolf Klein, Senior Consultant, Deloitte Advisory
Príloha Detail prednášky
Automatizácia odozvy na bezpečnostné incidenty
Zsolt Géczi, Regional Account Manager Slovakia, FORTINET /
Príloha Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnostiACCIA ConsultingR.K.CECTAAVRISISACA

Mediálni partneri Fakulta manažmentu UK

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA