Prepojenie IKT risk managementu a operačného riadenia rizík po roku fungovania

Termín prednášky bol 14.09.2021 od 10:05 - 10:35
V rámci podujatia Riadenie rizík v informatickom a kybernetickom prostredí

Nové pravidlá z EU uložili pred časom bankám riadiť manažment rizík informačnej bezpečnosti (IB)  na vysokej úrovni. Rozsiahlu implementáciu riadenia rizík IB začala vyžadovať NBS a zároveň s riadením rizík IB narába aj ZoKB. Banky, poznajú roky riadenie rizík bankového biznisu a pre niektoré už manažment rizík IB nebol novinkou, pretože je nevyhnutný  pri  implementácií Software development life cycle a projektovom riadení. Tieto banky mali možnosť pokročiť v rozšírení implementácie  manažmantu rizík IB aj na ešte vyššiu úroveň. Práve rozšírenie takéhoto menežmentu rizík IB si ukážeme. V prezentácií si predstavíme aktuálny proces manažmentu rizík vo významnej banke. Následne si vysvetlíme prepojenie riadenia rizík manažmentu IB a štandardného riadenia operačných rizík v banke.

 

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnostiACCIA ConsultingR.K.CECTAAVRISISACA

Mediálni partneri Fakulta manažmentu UK

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA