Analýza rizík organizácie pre oblasť „Protikorupčného správania“

Termín prednášky bol 14.09.2021 od 10:55 - 11:15
V rámci podujatia Riadenie rizík v informatickom a kybernetickom prostredí

Ako organizácia získa realistický a komplexný prehľad o kľúčových oblastiach korupčných rizík, o ich závažnosti a dopadoch na jej obchodné vzťahy a aktivity? Ako korupčné riziká efektívne riadiť a kontrolovať? Ktoré korupčné riziká sú v praxi organizácie najčastejšie? Aké sú bariéry a kde sú limity pri ich zmierňovaní a odstraňovaní? Pozrime sa na to cez praktické návody a príklady z praxe.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnostiACCIA ConsultingR.K.CECTAAVRISISACA

Mediálni partneri Fakulta manažmentu UK

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA