Virtuálna konferencia Risk manažment 2021

Termín prednášky bol 14.09.2021 od 09:00 - 13:00
V rámci podujatia Riadenie rizík v informatickom a kybernetickom prostredí

Program:

I. Príklady dobrej praxe & prípadové štúdie

09:15 - 10:00 Vybrané techniky posudzovania rizík
Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting

10:05 - 10:35 Prepojenie IKT risk managementu a operačného riadenia rizík po roku fungovania
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /

10:25 - 10:50 Prestávka

II Analýza rizík

10:55 - 11:15 Analýza rizík organizácie pre oblasť „Protikorupčného správania“
Monika Fegyveres Oravská, Senior Consultant, Avris Consulting /

11:20 - 11:40 Analýza hrozieb a rizík pre oblasť „Cloud Cyber Security“ v rámci SoA
Monika Jaborníková, Senior consultant and internal auditor, manažér kybernetickej bezpečnosti, ECTA

11:45 - 12:05 Európska certifikačná schéma pre certifikáciu cloudových služieb
Ivan Makatura, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Detail prednášky

12:10 - 12:30 Vybrané aspekty posúdenia kybernetickej bezpečnosti v cloud prostredí
Rudolf Klein, Senior Consultant, Deloitte Advisory

12:30 - 12:50 Automatizácia odozvy na bezpečnostné incidenty / Zsolt Geczi, Regional Account Manager Slovakia, FORTINET

12:30 - 13:00 Ukončenie konferencie

Záznam z konferencie_Riadenie rizík

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnostiACCIA ConsultingR.K.CECTAAVRISISACA

Mediálni partneri Fakulta manažmentu UK

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA