Európska certifikačná schéma pre certifikáciu cloudových služieb

Termín prednášky bol 14.09.2021 od 11:45 - 12:05
V rámci podujatia Riadenie rizík v informatickom a kybernetickom prostredí

Certifikácia výrobkov procesov a služieb (súhrnne len „produktov“) v kybernetickej bezpečnosti je postup, ktorým akreditovaný orgán posudzovania zhody poskytuje písomné ubezpečenie, že výrobok, proces, služba, alebo systém sú v zhode so špecifickými požiadavkami. Certifikácia je najformálnejšou, ale zároveň aj najdôveryhodnejšou v rade metód posudzovania súladu.

Na základe mandátu daného Nariadením EÚ č. 2019/881 o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií agentúra ENISA zriadila ad-hoc pracovnú skupinu, ktorá pracuje na príprave kandidátskej schémy pre cloudové služby EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services), ako súčasti európskeho rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom prednášky je zhrnúť základy problematiky certifikácie výrobkov procesov a služieb v kybernetickej bezpečnosti a zároveň predstaviť hlavné zásady, ktoré sú zapracované v návrhu EUCS.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnostiACCIA ConsultingR.K.CECTAAVRISISACA

Mediálni partneri Fakulta manažmentu UK

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA