SWOT Analýza s väzbou na najznámejšiu techniku v riadení rizík: Matica následkov a pravdepodobnosti (Consequence/Probability Matrix)

Termín prednášky bol 20.03.2019 od 13:40 – 14:30
V rámci podujatia Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie

Prezentačný PDF k tejto problematike autorka neposkytla z dôvodu ochrany autorských práv.Preto publikujeme iba zvukový záznam z jej vystúpenia. Téma je súčasťou školiacich kurzov, ktoré autorka hlbšie rozpracováva na samostatných seminároch.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Fortinet

Partneri Accia consultingNext level consulting

Mediálni partneri education.skpcrevue

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA