Právo v IT a v kybernetickom priestore

04.04.2024 Prebieha registrácia

4.4.2024, štúdio & online, Bratislava

Prečo sa zúčastniť konferencie

Tohtoročná konferencia IT právo bude venovaná kľúčovým témam, kporé sa týkajú informačného a kybernetického priestoru. V prvom bloku sa zameriame na ochranu dát a súkromia z pohľadu najnovšej európskej legislatívy a jej transpozície do nášho právneho poriadku. Reč bude o najnovších smerniciach a nariadeniach EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a súkromia. Diskutovať sa bude o nových smerniciach, ktoré ovplyvnia poskytovanie digitálnych služieb a obsahu v EÚ.  Právni experti sa zamerajú na najlepšie postupy pri vyjednávaní softvérových zmlúv. Identifikácia a minimalizácia rizík pri uzatváraní softvérových dohôd bude ďalšou z hlavných tém. Konferencia tiež preskúma právne aspekty spojené s používaním umelej inteligencie. V bloku IT právo v kybernetickom priestore zhodnotíme nové legislatívne opatrenia týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti v roku 2024. Diskutovať sa bude aj o rizikách spojených s dodávateľským reťazcom a ich právnych aspektoch. A taktiež sa zameria na právne opatrenia pri porušení práv duševného vlastníctva online.

Program podujatia

Otvorenie

08:30 - 08:40 Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

Online prenos z konferencie

08:30 - 16:00 Online prenos z konferencie Právo v IT a kybernetickom priestore
Detail prednášky

BLOK I: Ochrana dát a súkromia & softvérové zmluvy

08:40 - 09:25 Nová generácia predpisov EÚ na ochranu dát, súkromia a ľudí
Jakub Berthoty, Dagital Legal/
Detail prednášky
09:30 - 10:00 Floating Smernice DCD: Nové európské pravidlá poskytovania digitálneho obsahu a služieb
Jiří Císek, advokát, AK Cisek
Detail prednášky
10:05 - 10:35 Vyjednávanie softvérových zmlúv (ustanovenia výhodné pre objednávateľa/dodávateľa)
Peter Jendreják, advokát, BCH Advokáti Chlipala
Detail prednášky
10:35 - 11:00 Prestávka na kávu
Detail prednášky
11:00 - 11:30 Riziká v softvérových zmluvách
Zuzana Motúzová, partner, AK Motuzova
Detail prednášky
11:35 - 12:05 Vybrané procesné aspekty uplatňovania nárokov zo vzťahov k IT v súdnom konaní
Michal Bouška, právnik, AK Bukovinský & Chlipala
Detail prednášky

BLOK II: Právo v kybernetickom priestore

12:10 - 12:40 Umelá inteligencia a právo
Miroslav Chlipala, Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala
Detail prednášky
12:40 - 13:30 Obedňajšia prestávka
Detail prednášky
13:30 - 14:00 Technická normalizácia v umelej inteligencii: Smerovanie a výzvy v európskom a globálnom kontexte
JUDr. Michal Rampášek, Advokát, AK Rampášek
Detail prednášky
14:05 - 14:35 Kybernetická bezpečnosť 2024 – prehľad kľúčových legislatívnych aktov
Katarína Ondrovičová, advokátka, AK Bird & Bird
Detail prednášky
14:40 -15:10 Analýza rizík dodávateľského reťazca (tretích strán) podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti
Štefan Pilar, partner, AK SIGNUM legal
Detail prednášky
15:15 - 15:45 Právomoc súdov pri porušovaní práv duševného vlastníctva na internete
Tomáš Klinka, partner, AK SIGNUM legal
Detail prednášky
15:45 - 16:00 Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Bird&BirdDagital LegalChlipala

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA