Právo v IT a v kybernetickom priestore

04.04.2024 Uzavreté podujatie

4.4.2024, štúdio & online, Bratislava

Prečo sa zúčastniť konferencie

Tohtoročná konferencia IT právo bude venovaná kľúčovým témam, kporé sa týkajú informačného a kybernetického priestoru. V prvom bloku sa zameriame na ochranu dát a súkromia z pohľadu najnovšej európskej legislatívy a jej transpozície do nášho právneho poriadku. Reč bude o najnovších smerniciach a nariadeniach EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov a súkromia. Diskutovať sa bude o nových smerniciach, ktoré ovplyvnia poskytovanie digitálnych služieb a obsahu v EÚ.  Právni experti sa zamerajú na najlepšie postupy pri vyjednávaní softvérových zmlúv. Identifikácia a minimalizácia rizík pri uzatváraní softvérových dohôd bude ďalšou z hlavných tém. Konferencia tiež preskúma právne aspekty spojené s používaním umelej inteligencie. V bloku IT právo v kybernetickom priestore zhodnotíme nové legislatívne opatrenia týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti v roku 2024. Diskutovať sa bude aj o rizikách spojených s dodávateľským reťazcom a ich právnych aspektoch. A taktiež sa zameria na právne opatrenia pri porušení práv duševného vlastníctva online.

Program podujatia

Otvorenie

Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

Online prenos z konferencie

Online prenos z konferencie Právo v IT a kybernetickom priestore
Detail prednášky

BLOK I: Ochrana dát a súkromia & softvérové zmluvy

Nová generácia predpisov EÚ na ochranu dát, súkromia a ľudí
Jakub Berthoty, Dagital Legal/
Webcast Príloha Detail prednášky
Elektronické podpisy a využitie el. dokumentov v prípadných súdnych sporov
Jiří Císek, advokát, AK Cisek
Webcast Príloha Detail prednášky
Vyjednávanie softvérových zmlúv (ustanovenia výhodné pre objednávateľa/dodávateľa)
Peter Jendreják, advokát, BCH Advokáti Chlipala
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Riziká v softvérových zmluvách
Zuzana Motúzová, partner, AK Motuzova
Webcast Príloha Detail prednášky
Vybrané procesné aspekty uplatňovania nárokov zo vzťahov k IT v súdnom konaní
Michal Bouška, advokát, AK Bird & Bird
Webcast Príloha Detail prednášky

BLOK II: Právo v kybernetickom priestore

Umelá inteligencia a právo
Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala
Webcast Príloha Detail prednášky
Obedňajšia prestávka
Detail prednášky
Technická normalizácia v umelej inteligencii: Smerovanie a výzvy v európskom a globálnom kontexte
JUDr. Michal Rampášek, Advokát, AK PETERKA & PARTNERS
Webcast Príloha Detail prednášky
Vývoj a implementácia AI z pohľadu GDPR
Damián Palašta, advokátsky koncipent, AK SIGNUM legal
Webcast Príloha Detail prednášky
Kybernetická bezpečnosť 2024 – prehľad kľúčových legislatívnych aktov
Katarína Ondrovičová, advokátka, AK Bird & Bird
Webcast Príloha Detail prednášky
Právomoc súdov pri porušovaní práv duševného vlastníctva na internete
Tomáš Klinka, partner, AK SIGNUM legal
Webcast Príloha Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Bird&BirdDagital LegalChlipala

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA