Prezenčná & online konferencia:  Digitalizácia trhu s (obnoviteľnou) energiou

22.11.2023 Uzavreté podujatie

22.11.2023, Hotel Color Bratislava & online, Bratislava

Čo sa dozviete: Klesajúce dodávky plynu z Ruska spôsobili vážne narušenie európskych energetických trhov. Európska komisia od roku 2022 priebežne prijíma opatrenia v snahe udržať stabilitu na trhu a ochranu najslabších priemyselných odvetví a spotrebiteľov. Je však dôležité pozerať sa ďalej do budúcna za súčasnú krízu; zhodnotiť, ako by sme mohli urýchliť implementáciu REPowerEU so zvýšeným cieľom 45%-ného podielu obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030. K tomuto cieľu spolu so znížením dopadu ich volatilnej výroby má prispieť výzva MH SR na podporu kombinovaných investícií do OZE v spojení s batériovými úložiskami. 

Rada ministrov Európskej únie sa zároveň dohodla na reforme európskeho trhu s elektrinou. Inštalácie obnoviteľných zdrojov budú v menšej miere podporované dotáciami, investori sa viac zameriavajú na zabezpečenie návratnosti prostredníctvom Power Purchase Agreements a Contracts for Difference, ktorých správne nastavenie môže priniesť benefity aj pre odberateľov a dodávateľov na trhu. Kde sú najväčšie riziká a ktoré príklady najlepšej praxe sa dajú uplatniť na Slovensku? 

Pre umožnenie vyššej penetrácie OZE pri súbežnom zachovaní stability sústavy je nevyhnutné využiť aj ďalšie dostupné nástroje: digitalizáciu a efektívny energetický manažment. Aké postupy prináša návrh novej vyhlášky ÚRSO o pripájaní? Je sústava pripravená na mohutnejší rozvoj OZE na Slovensku?

V súvislosti so stále vysokými cenami energií je potrebné nastaviť opatrenia pre odberateľov postihnutých energetickou chudobou, ktorých jednoznačné zadefinovanie prispeje k adresnejším formám cieľovej podpory. Čo sa pripravuje v tejto oblasti? Šetrenie nákladov má tiež priniesť možnosť zdieľať vyrobené prebytky, ako sú nastavené pravidlá pre komunitnú energetiku?

Odborný garant:

 

Program podujatia

Otvorenie konferencie

Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Ľubica Ragulová, senior konzultant, poradenská spoločnosť EY
Detail prednášky

Virtuálna konferencia

Online prenos z konferencie Digitalizácia trhu
Webcast Detail prednášky

Keynote prezentácia

Digitalizácia energetických trhov - kde sú prínosy pre odberateľov: Pohľad ÚRSO
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Webcast Príloha Detail prednášky

I. Energetický trh a podiel OZE

Odborné prezentácie: Energetický trh a podiel OZE
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR / Štefan Dobák, člen Predstavenstva OKTE / Jaroslav Hrušč, Director of Division Grid Sales at Vychodoslovenska distribucna, a.s. / Jana Ambrošová, predsedníčka Združenia dodávateľov energie / Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE /
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky
Panelová diskusia: Podporí uplatnenie nových činností stabilizáciu cien na trhu a vyšší podiel OZE?
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR / Štefan Dobák, člen Predstavenstva OKTE / Jaroslav Hrušč, Director of Division Grid Sales at Vychodoslovenska distribucna, a.s. / Jana Ambrošová, predsedníčka Združenia dodávateľov energie / Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE / Ľubica Ragulová, senior konzultant, poradenská spoločnosť EY
Webcast Detail prednášky
Obedňajšia prestávka
Detail prednášky

II. Digitalizácia, agregácia, inteligentné systémy & flexibilita

Problematika zdieľania elektriny a energetických komunít
Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Webcast Príloha Detail prednášky
Cenová optimalizácia agregačných blokov
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Webcast Príloha Detail prednášky
Agregácia - prehľad stavu trhu a praktické skúsenosti
Rastislav Gana, Head Of Software Development & IT Services at Ipesoft
Webcast Príloha Detail prednášky
Konsolidovaný inteligentný merací systém pre nové energetické služby a ESG
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA
Webcast Príloha Detail prednášky
Panelová diskusia: Digitalizácia, agregácia, inteligentné systémy & flexibilita
Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA Rastislav Gana, Head Of Software Development & IT Services at Ipesoft
Webcast Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Microstep

Hlavní partneri konferencie IpesoftSFÉRA

Mediálni partneri ATP journalEnergie portálEnergo klub

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA