Online prenos z konferencie Digitalizácia trhu

Termín prednášky bol 22.11.2023 od 09:00 - 15:30
V rámci podujatia Prezenčná & online konferencia:  Digitalizácia trhu s (obnoviteľnou) energiou

09:10 - 09:40 Digitalizácia energetických trhov - kde sú prínosy pre odberateľov: Pohľad ÚRSO. Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

09:40 - 10:55 Odborné prezentácie: Podporí uplatnenie nových činností stabilizáciu cien na trhu a vyšší podiel OZE?
09:40 - 09:55 Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR.
09:55 - 10:10 Štefan Dobák, člen Predstavenstva, OKTE
10:10 - 10:25 Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod, Východoslovenská distribučná, a.s.
10:25 - 10:40 Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
10:40 - 10:55 Jana Ambrošová,  predsedníčka Združenia dodávateľov energií a výkonnej rady

10:55 - 11:10 Prestávka

11:10 - 12:30 Panelová diskusia
• Martin Pitorák
• Štefan Dobák
• jaroslav Hrušč
• Ján Karaba
• Jana Ambrošová
• Ľubica Ragulová, moderátor

12:30 - 13:30 OBED

13:30 - 15:30 Prezentácia riešení a panelová diskusia expertov
13:30 - 13:45 LIbor Láznička, nezávislý konzultant, Problematika zdieľania elektriny a energetických komunít
13:50 - 14:05  Pavol Ballon, MicroStep Invest. Cenová optimalizácia agregačných blokov.
14:10 - 14:25  Rastislav Gaňa, Head Of Software Development & IT Service, IPESOFT. Agregácia - prehľad stavu trhu a praktické skúsenosti.
14:30 - 14:45 Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, Sféra. Konsolidovaný inteligentný merací systém pre nové energetické služby a ESG

14:50 - 15:30 Panelová diskusia
• Ivan Trup
• Rastislav Gaňa
• Peter Chochol
• Libor Láznička, moderátor

15:30 Ukončenie konferencie

online prenos

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Microstep

Hlavní partneri konferencie IpesoftSFÉRA

Mediálni partneri ATP journalEnergie portálEnergo klub

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA