Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

14.03.2024 Prebieha registrácia

14.3.2024, konferenčné & online, Bratislava

Energetické spoločenstvá prinášajú mnohé benefity pre svojich členov vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb. Možnosť zdieľania elektriny vyvolala u mnohých aktérov veľký záujem, ktorý však často naráža na nedostatok praktických informácií, ako energetické spoločenstvo zriadiť a prevádzkovať. 
Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie a poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom webinára pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.

Na podujatízodpoveiem nasledovné otázky o energetických spoločenstvách:

  • Akú právnu formu môže mať spoločenstvo?
  • Kto môže byť členom spoločenstva?
  • Je potrebné povolenie na vykonávanie činnosti a kto ho vydáva?
  • Aké sú podmienky zaradenia odberného miesta do zdieľania elektriny?
  • Ako sa registrujú odberné miesta a výrobné zariadenia v rámci zdieľania elektriny?
  • Kto a ako vyhodnocuje, komu sa koľko elektriny vyzdieľalo?
  • Aké sú skúsenosti zo zahraničia?
  • Ako by sa dalo súčasné prostredie pre energetické spoločenstvá zlepšiť?

Program podujatia

Otvorenie konferencie

09:00- 09:10 Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Detail prednášky

Online prenos z konferencie

Online prenos z konferencie Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny
Detail prednášky

BLOK 1 Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

09:10 - 09:25 Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny
Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Detail prednášky
09:30-09:50 Ako zriadiť energetické spoločenstvo
Richard Modrák, predseda Klastra energetických komunít Slovenska
Detail prednášky
09:55 -10:10 Zmluvné vzťahy pre energetické spoločenstvá
Juraj Ondrejka, advokát a partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners
Detail prednášky
10:15-10:30 Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v energetických komunitách.
Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE /
Detail prednášky
10:35-10:50 Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko
Michal Ilovič, riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Detail prednášky
10:50 - 11:00 Prestávka
Detail prednášky
11:00 - 12:30 Panelová diskusia: Legislatívne a motivačné podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensk
Richard Modrák, predseda Klastra energetických komunít Slovenska Juraj Ondrejka, advokát a partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE / Michal Ilovič, riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Tomáš Nemec, poradca pre energetiku, Únia miest Slovenska Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Detail prednášky
12:30 - 13:20 OBED
Detail prednášky

BLOK 2 Technologické riešenia a energetický manažment

13:20-13:35 Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny v EDC
Detail prednášky
13:40-13:55 Riešenia pre komunitný energetický manažment
Detail prednášky
14:00-14:15 Spracovanie energetických dát
Detail prednášky
14:20-14:35 Komunitné energetické projekty v ČR
Detail prednášky
14:40-16:00 Panelová diskusia: Technické podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku
Detail prednášky
16:00 Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA