Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

14.03.2024 Uzavreté podujatie

14.3.2024, konferenčné & online, Bratislava

Energetické spoločenstvá prinášajú mnohé benefity pre svojich členov vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb. Možnosť zdieľania elektriny vyvolala u mnohých aktérov veľký záujem, ktorý však často naráža na nedostatok praktických informácií, ako energetické spoločenstvo zriadiť a prevádzkovať. 
Odborníci v energetike zhodnotia aktuálne legislatívne, procesné a technické prostredie a poskytnú praktické informácie, ktoré účastníkom webinára pomôžu vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.

Na podujatízodpoveiem nasledovné otázky o energetických spoločenstvách:

  • Akú právnu formu môže mať spoločenstvo?
  • Kto môže byť členom spoločenstva?
  • Je potrebné povolenie na vykonávanie činnosti a kto ho vydáva?
  • Aké sú podmienky zaradenia odberného miesta do zdieľania elektriny?
  • Ako sa registrujú odberné miesta a výrobné zariadenia v rámci zdieľania elektriny?
  • Kto a ako vyhodnocuje, komu sa koľko elektriny vyzdieľalo?
  • Aké sú skúsenosti zo zahraničia?
  • Ako by sa dalo súčasné prostredie pre energetické spoločenstvá zlepšiť?

Program podujatia

Otvorenie konferencie

Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Detail prednášky

Online prenos z konferencie

Online prenos z konferencie Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny
Detail prednášky

BLOK 1 Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny
Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Webcast Príloha Detail prednášky
Ako zriadiť energetické spoločenstvo
Richard Modrák, predseda Klastra energetických komunít Slovenska
Webcast Príloha Detail prednášky
Zmluvné vzťahy pre energetické spoločenstvá
Juraj Ondrejka, advokát a partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners
Webcast Príloha Detail prednášky
Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v energetických komunitách
Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE /
Webcast Príloha Detail prednášky
Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko
Michal Ilovič, riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky
Panelová diskusia: Legislatívne a motivačné podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku
Richard Modrák, predseda Klastra energetických komunít Slovenska Juraj Ondrejka, advokát a partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE / Michal Ilovič, riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Tomáš Nemec, poradca pre energetiku, Únia miest Slovenska Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Webcast Príloha Detail prednášky
OBED
Detail prednášky

BLOK 2 Technologické riešenia a energetický manažment

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny v EDC
Peter Čulen, referent odchýlky, OKTE
Webcast Príloha Detail prednášky
Zdieľanie elektriny - implementácia funkčnosti v EDC pre OKTE
Rastislav Gana, Head Of Software Development & IT Services at Ipesoft
Webcast Príloha Detail prednášky
Spracovanie energetických dát
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA
Webcast Príloha Detail prednášky
Pilotná podpora vzniku energetických společenstiev v ČR
Jiří Stich, konateľ spoločnosti LEON TAURUS
Webcast Príloha Detail prednášky
Panelová diskusia: Technické podmienky pre rozvoj energetických komunít na Slovensku
Kamil Peteraj, člen Predstavenstva OKTE Rastislav Gana, Head Of Software Development & IT Services at Ipesoft Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA Michal Szakács, obchodný riaditeľ, ENMON APP s.r.o Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Webcast Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA