Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko

Termín prednášky bol 14.03.2024 od 10:35-10:50
V rámci podujatia Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

Slovenská inovačná a energetická agentúra sprostredkováva európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko. Na tento účel je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur. Oprávnenými prijímateľmi nenávratných finančných príspevkov v oblasti zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov a v oblasti rozvoja a posilňovania elektrizačnej siete s cieľom integrácie OZE sú aj energetické spoločenstvá. Cieľom príspevku je predstaviť zameranie opatrení a oblastí rozvoja, pre ktoré bude možné získať financovane v najbližšom období.

Podpora pre energetické spoločenstvá a komunity v Programe Slovensko

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA