IT právo 2022: Zmluvy a ich negociácia, autorské právo, trhy s kryptoaktivitami

02.06.2022 Uzavreté podujatie

2.6.2022, virtuálne + konferenčne v hoteli Color, Bratislava

Tohtoročná konferencia IT právo bude venovaná zmluvám v oblasti informačných technológií. Pôjde o prezentáciu rôznych aspektov zmlúv od predzmluvného štádia až po ukončenie zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah môže byť ukončený úspešne resp. neúspešne v podobe sporu. Počas konferencie sa chceme sústrediť na jednotlivé fázy životného cyklu IT zmluvy. Východiskom je predzmluvná fáza (zmluvy o ochrane dôverných informácií, zmluvy o výkone právnej previerky, zmluvy o budúcich zmluvách). Nasleduje fáza kontraktačného proces s dôrazom na stratégiu a techniky vyjednávania zmlúv. Ďalšou fázou je uzatváranie a plnenie zmlúv podľa špecifických oblastí (softvér, licencie, cloud, projekt, dielo, financovanie, ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť). Nasleduje fáza plnenia zmlúv vo forme vytvárania vykonávacích zmlúv, dodatkov a zmien. Celý životný cyklus zmluvy môže byť zakončený dohodou o rozhodcovskom konaní alebo následnou zmluvou o podpore a údržbe.

Organizator:

Odborný garant:

 

Program podujatia

Virtuálna konferencia

VIRTUÁLNA KONFERENCIA / On line prenos
Webcast Detail prednášky

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala
Detail prednášky

I. Zmluvné vzťahy a stratégia ich negociácie

Keynote: Zmluvy o podpore a údržbe softvéru
Jiří Císek, advokát, AK Cisek
Príloha Detail prednášky
Stratégia a negociácia IT zmlúv. Čo je dôležité?
Peter Vetrák, advokát, AK STANĚK VETRÁK & PARTNERI / Ján Sopiak, advokát, AK STANĚK VETRÁK & PARTNERI
Príloha Detail prednášky
ESOP – zmluvné vzťahy súvisiace s vydávaním akcií zamestnancom, so zameraním na IT sektor a statupy
Michal Bouška, advokát, AK Bird & Bird
Príloha Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky

II. Autorské právo, právne dopady a nariadenia o trhoch s krypoaktivami

Autorské právo k softvéru a jeho význam pre vendor lock-in
Lucia Menke, partner a advokát, AK Menke-Legal
Príloha Detail prednášky
Priamy marketing podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a GDPR
Jakub Berthoty, Dagital Legal/
Príloha Detail prednášky
Návrh nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) – čaká nás Veľký tresk?
Ivan Kisely, partner, AK Bird & Bird
Príloha Detail prednášky
Potenciálne právne dopady Metaversa
Róbert Gašparovič, advokat, AK Havel & Partners
Príloha Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Bird & BirdDagital LegalHavel & PartnersMenke

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA