Inteligentné siete v elektroenergetike

23.11.2016 Uzavreté podujatie

23.11.2016, Holiday Inn, Bratislava,

Organizátor:

Záštita:

 

 

Cieľom šiesteho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

 

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I. Trendy a stratégie v uplatňovaní inteligentných technológií

Inteligentné technológie a energetická efektívnosť - nové trendy
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA
Webcast Príloha Detail prednášky
Internet vecí - trend aj pre elektroenergetiku
Ján Masaryk, IoT Bratislava
Webcast Príloha Detail prednášky
Elektromobilita v synergii s inteligentnými sieťami
Patrik Križanský, riaditeľ SEVA
Webcast Príloha Detail prednášky
Emobilita v Európe ako nezadržateľný smer – ako to robia najprogresívnejší
Stanislav Kurek, Tesla Club/eSupportCom
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Panelová diskusia: Trendy v elektroenergetike
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA Martin Michek, nezávislý konzultant, Project Management and Consulting, ČR/ Mário Šotter, vedúci odboru Sieťové informačné systémy, Východoslovenská distribučná Patrik Križanský, riaditeľ SEVA Michal Hudec, CEO spoločnosti energy analytics/predseda Združenia dodávateľov energií Ján Masaryk, IoT Bratislava František Pecho, moderátor, SEPS
Webcast Príloha Detail prednášky
OBED/Networking
Detail prednášky

II. Benefity smart meteringu - ako ďalej

Smart metering v kontexte iniciatívy EU na redizajn trhu s elektrinou
Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Webcast Príloha Detail prednášky
Rozvoj inteligentných riešení v prostredí miestnych distribučných sústav
Martin Michek, nezávislý konzultant, Project Management and Consulting, ČR/
Webcast Príloha Detail prednášky
Povinnosti a postupy nahlasovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou OKTE po zavedení IMS
Martin Sliva, moderátor, Senior konzultant EY
Webcast Príloha Detail prednášky
Zavádzanie IMS v prostredí miestnych distribučných sústav
Martin Kaňuk, analytik a projektový manažér, SFÉRA
Webcast Príloha Detail prednášky
Inteligentné meracie systémy – cesta k energetickej efektivite (?)
Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT /
Webcast Príloha Detail prednášky
Internet vecí z pohľadu systémov manažovania energetických dát a SCADA
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Panelová diskusia: Benefity smart meteringu - ako ďalej...
Štefan Džačko, vedúci odboru Servis merania, Východoslovenská distribučná Milan Valjašek, vedúci odboru Rozvoj ICT - špecialista, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s./ Lukáš Moravčík, Združenie dodávateľov energie Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Webcast Príloha Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri AtosIPESOFTMicrostep _ HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSOKTE

Mediálni partneri ATP JournalEnergie portal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA