Zavádzanie IMS v podmienkach miestnych distribučných sústav

Termín prednášky bol 23.11.2016 od 14:25 - 14:45
V rámci podujatia Inteligentné siete v elektroenergetike

Spoločnosť sféra, a.s., ako poskytovateľ softvérových riešení pre energetiku má svojich zákazníkov aj medzi prevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav. Pre tento typ zákazníkov je jednou z dôležitých legislatívnych povinností aj zavedenie IMS pre definované skupiny odberateľov. Ide však o komplexný a časovo náročný proces, ktorý si vyžaduje komunikáciu s dodávateľmi meradiel, mobilnými operátormi, montážnymi firmami a dodávateľmi softvéru. Preto ponúkame riešenie na kľúč s pokrytím všetkých do toho vstupujúcich procesov od inštalácie meradiel až po naplnenie legislatívnych povinnosti vzťahujúcich sa k IMS s využitím nášho softvéru.

Zavádzanie IMS v podmienkach miestnych distribučných sústav

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri AtosIPESOFTMicrostep _ HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSOKTE

Mediálni partneri ATP JournalEnergie portal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA