Povinnosti a postupy nahlasovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou – OKTE po zavedení IMS

Termín prednášky bol 23.11.2016 od 14:05 - 14:20
V rámci podujatia Inteligentné siete v elektroenergetike

Povinnosti a postupy nahlasovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou – OKTE, a.s. po zavedení IMS

S termínom 31.12.2016 sa blíži povinnosť pre všetky distribučné sústavy vrátane miestnych nainštalovať inteligentné meracie systémy (s výnimkou základnej funkcionality) a následne z nich do 30 dní poskytovať údaje. Namerané dáta, ktoré sú ukladané v centrálnom dátovom sklade prevádzkovanom OKTE, a.s., predstavujú významný prínos pre dodávateľa elektriny, ktorý k nim môže pristupovať po splnomocnení za svojich odberateľov naprieč všetkými distribučnými sústavami. Cieľom prezentácie je pripomenúť legislatívne povinnosti a zavedené postupy pre nahlasovanie údajov z IMS prevádzkovateľmi distribučných sústav, predstaviť aktuálny stav a prvé výsledky na základe týchto dát.

Povinnosti a postupy nahlasovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri AtosIPESOFTMicrostep _ HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSOKTE

Mediálni partneri ATP JournalEnergie portal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA