Internet vecí z pohľadu systémov manažovania energetických dát a SCADA

Termín prednášky bol 23.11.2016 od 15:15 - 15:35
V rámci podujatia Inteligentné siete v elektroenergetike

Internet vecí je relatívne novo vzniknutá doména s masívnou podporou silných globálnych korporácií. Pod skratkou IOT registrujeme spájanie komunikácií a služieb so spotrebnou elektronikou. Internet vecí predstavuje platformu, ktorá môže zásadne zmeniť rozvoj služieb v oblasti energetika a utility. Marketing v oblasti IOT je pomerne silný a vďaka nemu širšia spotrebiteľská verejnosť IOT vníma ako „hotovú vec“. V prípade využitia IOT domény pre zber a manažovanie energetických dát je potrebné analyzovať bezpečnosť a zabezpečenie celého novo vznikajúceho ekosystému. Aktuálne trendy v oblasti kybernetickej bezpečnosti naznačujú, že sa musia do domény IOT preniesť postupy a štandardy zo štandardných zberových a riadiacich systémov. Vznikajúci trh s technológiou IOT vnímame ako príležitosť pre poskytovanie služieb novej generácie a prepájanie otvorených riešení s výrazným benefitom pre koncových užívateľov.

Internet vecí z pohľadu systémov manažovania energetických dát

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri AtosIPESOFTMicrostep _ HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSOKTE

Mediálni partneri ATP JournalEnergie portal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA