Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

24.11.2022 Uzavreté podujatie

24.11.2022, Color & online, Bratislava

Téma tejto jesene je energetická kríza, konferencia sa ju bude snažiť uchopiť ako výzvu s výrazným potenciálom nových činnosti na trhu s energiami, nakoľko energetické zákony transponujúce New Electricity Market Design sú účinné od 1. októbra. Úrad získal nové právomoci ako podporiť transformáciu elektroenergetiky a sieťoví operátori sú postavení pred výzvu súvisiacu so zvládnutím bezpečnosti prevádzky, čo môže urýchliť absorpciu nových činností ako agregátor v podporných službách a v spojení s technológiou akumulácie pomôcť stabilizovať sústavu v čase špičky. Dokážeme urýchliť dekarbonizáciu a digitalizáciu energetiky pri zachovaní spoľahlivých dodávok a ako môžu prispieť nové postupy či technológie?

Program podujatia

Otvorenie

otvorenie konferencie Smart 2021
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy /
Detail prednášky

Online prenos z konferencie

Online prenos z konferencie Energetická kríza
Webcast Detail prednášky

Blok I Energetická kríza

Opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Príloha Detail prednášky
Energetické dátové centrum - Dizajn trhu s elektrinou
Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ, OKTE
Príloha Detail prednášky
Legislatívne postavenie, práva a povinnosti nových účastníkov trhu
Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Príloha Detail prednášky
Smerovanie energetiky k uhlikovej neutralite
Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel
Príloha Detail prednášky
Lokálny zdoj áno - ale...
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Príloha Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky
Panelová diskusia expertov Energetická kríza
Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy / Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ, OKTE Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Detail prednášky
OBED
Detail prednášky

Bôlok II Stratégie - technológie - riešenia optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry

Ako bezpečne pristupovať k flexibilite aktívnych zákazníkov
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Príloha Detail prednášky
Decentralizované systémy ako riešenie energetickej krízy? Áno, ale…
Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
Príloha Detail prednášky
Digitalizácia novej energetiky
Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA
Príloha Detail prednášky
Prečo je dôležité zabezpečiť svet OT a aké riešenia môžu pomôcť riešiť tieto výzvy?
Juraj Rumanovský, Systems Engineer, Fortinet
Príloha Detail prednášky
Panelová diskusia expertov Stratégie-technológie-riešenie optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA Juraj Rumanovský, Systems Engineer, Fortinet Radovan Potočár, moderátor, šéfredaktor Energie-portál.sk
Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri EYMicrostep _HDO

Hlavní partneri konferencie IPESOFTFortinetSFÉRA

Partneri SEPS

Mediálni partneri ATP journalEnergie portálEnergo club

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA