Panelová diskusia expertov Energetická kríza

Termín prednášky bol 24.11.2022 od 11:00 - 12:00
V rámci podujatia Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

09:30 - 12:30 Panelová diskusia expertov
Moderátor panelu: Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne strednej  a juhovýchodnej Európy

Okruhy panelovej diskusie:
* Dokáže viac OZE v sústave pomôcť odklonu od závislosti na ruskom plyne? Potrebujeme preto navýšiť investície do rozvoja sústavy? * * Ako pomôže digitalizácia procesov a unifikácia poskytovania dát?
* Aké nové prvky na energetickom trhu majú najväčší zmysel pre slovenskú energetiku?
* Aký je potenciál nových aktivít typu batériové úložiská, energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny na úrovni priemyslu a domácností v kontexte súčasnej situácie? Má štát tieto činnosti aktívnejšie podporovať nejako formou úľav, alebo ich ponechať riešenia mimo centrálnej energetiky?
* EÚ rieši vysoké ceny energií – pripravujú sa riešenia v oblasti zastropovania cien, oddelenia cien elektriny od cien plynu – je čas na významnú reformu energetického trhu EÚ?
* Vysoké ceny elektriny a plynu majú dopad aj na poskytovanie podporných služieb, nárast ich cien sa prejaví v tarife za systémové služby – ako SEPS a ÚRSO plánujú riešiť zabezpečenie ich dostatočného objemu?
* Pripravuje sa SEPS a PDS na možné scenáre výpadkov elektriny v zime? Je už možné zapojiť inovatívne a decentralizované riešenia ako agregáciu, batériové LER a spoločné platformy pre regulačnú energiu?

Panelisti:

* Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR

* zástupca Slovenskej elekrizačnej a prenosovej sústavy

* Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel. V spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. hľadáme riešenia ako smerovať celú energetiku k dosiahnutiu cieľa uhlíkovej neutrality. Pričom vnímame potreby jednotlivých sektorov: elektroenergetiky, plynárenstva a teplárenstva. Každý sektor si bude vyžadovať svoje riešenia (pričom náročnejšie výzvy nás čakajú v plynárenstve a teplárenstve), ale aby sa úspešne dekarbonizovali aj tieto sektory, je potrebné vytvoriť inteligentné prepojenia medzi týmito sektormi.

* prednášateľ, Lokálny zdoj áno - ale...

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri EYMicrostep _HDO

Hlavní partneri konferencie IPESOFTFortinetSFÉRA

Partneri SEPS

Mediálni partneri ATP journalEnergie portálEnergo club

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA