Energetické dátové centrum - Dizajn trhu s elektrinou

Termín prednášky bol 24.11.2022 od 09:50 - 10:05
V rámci podujatia Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

Ministerstvo hospodárstva SR poverilo OKTE, a.s. návrhom implementácie modelu Energetického dátového centra (ďalej ako „EDC“). Návrh vychádza z aktuálneho stavu výmeny údajov a poskytovaných služieb v rámci elektroenergetického trhu a analýzy dopadov na jednotlivých účastníkov trhu. Zámerom projektu je vhodne implementovať najmä požiadavky tzv. Winter Package EÚ v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou integrácie obnoviteľných zdrojov (ďalej ako „OZE“), ktorý ustanovuje nové činnosti a aktérov na elektroenergetickom trhu, pričom viaceré z týchto nových činností nie je možné realizovať a prevádzkovať bez centrálnej úpravy dátových tokov . Novými aktivitami sa rozumie - zdieľanie elektriny z OZE, akumulácia, vznik energetických spoločenstiev, agregácia a poskytovanie flexibility, aktívni odberatelia. Cieľom je vytvorenie a implementácia centrálnej platformy pre výmenu dát, ktorá umožní zjednodušenie a unifikáciu dátových výmen na trhu s elektrinou, zníženie administratívnej záťaže pre existujúcich účastníkov trhu vrátane odberateľov ako aj verejné inštitúcie odstránením duplicitného a viacnásobného poskytovania dát, zavedenie nových dátových tokov, ktoré umožnia pôsobenie nových účastníkov trhu a sprístupnenie dát koncovým odberateľom.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri EYMicrostep _HDO

Hlavní partneri konferencie IPESOFTFortinetSFÉRA

Partneri SEPS

Mediálni partneri ATP journalEnergie portálEnergo club

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA