Online prenos z konferencie Energetická kríza

Termín prednášky bol 24.11.2022 od 09:00 - 15:00
V rámci podujatia Energetická kríza vs. vízia pre Slovensko - kam smerujeme

09:10 - 09:50 Opatrenia na adaptáciu slovenskej energetiky a regulácie, Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
09:50 - 10:05 Legislatívne postavenie, práva a povinnosti nových účastníkov trhu, Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
10:05 - 10:20 Energetické dátové centrum - Dizajn trhu s elektrinou, Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ, OKTE
10:20 - 10:35 Smerovanie energetiky k uhlikovej neutralite, Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel
10:35 - 10:50 Lokálny zdoj áno - ale..., Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
10:50 - 11:00 Prestávka

11:00 - 12:00 Panelová diskusia expertov Energetická kríza
Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy / Miloš Bikár, predseda predstavenstva a riaditeľ OKTE  /  Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR / Martin Kečkeš, vedúci oddelenia riadenia transakcií, Slovenský plynárenský priemysel / Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest

12:00 - 12:50 OBED

Blok II Stratégie - technológie - riešenia optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry
12:50 - 13:05 Ako bezpečne pristupovať k flexibilite aktívnych zákazníkov, Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
13:05 - 13:20 Decentralizované systémy ako riešenie energetickej krízy? Áno, ale…, Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
13:20 - 13:35 Digitalizácia novej energetiky. Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA
13:35 - 13:50 Prečo je dôležité zabezpečiť svet OT a aké riešenia môžu pomôcť riešiť tieto výzvy? Juraj Rumanovský, Systems Engineer, Fortinet

13:50 - 14:50 Panelová diskusia expertov Stratégie-technológie-riešenie optimalizácie spotreby energie. Bezpečnosť energetickej infraštruktúry
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest / Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT / Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA / Juraj Rumanovský, Systems Engineer, Fortinet/ Radovan Potočár, moderátor, šéfredaktor Energie-portál.sk

14:50 - 15:00 Ukončenie konferencie

Online prenos (kliknúť na červenú ikonku v strede obrázka!)

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri EYMicrostep _HDO

Hlavní partneri konferencie IPESOFTFortinetSFÉRA

Partneri SEPS

Mediálni partneri ATP journalEnergie portálEnergo club

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA