Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia

03.05.2023 Uzavreté podujatie

3.5.2023, Bratislava, Bratislava

Čo sa dozviete: Nekončiacou zásadnou témou v Európe, ako ja na Slovensku, je energetická kríza a neistota na trhoch s energetickými surovinami. Vzhľadom na obavy o energetickú bezpečnosť a vysoké ceny palív, ktoré zásadne vplývajú na doteraz stabilný energetický mix, štáty prijali opatrenia pre zmiernenie dopadov na priemysel aj obyvateľov. Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu síce klesli, ale poukazujú na vysokú volatilitu s výraznou hrozbou opätovného prudkého nárastu, čo vplýva na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.Je na mieste zaoberať sa otázkou, ako by mali členské štáty EÚ reagovať a preskúmať vhodné scenáre a modely energetických systémov na zachovanie energetickej bezpečnosti a stability na trhu s energiami.Zmena spôsobu doterajšieho fungovania trhu je nevyhnutná. Otázkou však je nielen to, ako vplýva neistota na kľúčových hráčov a odberateľov, ale tiež ako zmeny legislatívy – najmä nové vyhlášky ÚRSO o pravidlách trhu s elektrinou a s plynom - reflektujú súčasné požiadavky trhu. Nové činnosti môžu pomôcť pri zabezpečení dostatočného objemu podporných služieb, seminár sa preto bude zaoberať aj tým, ako prevádzkovatelia sústav plánujú využívať tieto nové aktivity a ako sa plánuje posúvať vpred pripájanie a rozvoj OZE. Dôležitou témou bude aj zdieľanie praktických skúseností s agregáciou flexibility v susedných krajinách a odporúčania pre Slovensko.

Odborný garant

:

Program podujatia

Otvorenie

Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Ľubica Ragulová, senior konzultant, poradenská spoločnosť EY
Detail prednášky

Online

Online prenos z konferencie Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia
Detail prednášky

09:10 - 09:50

Regulačné poučenia z energetickej krízy a hlavné zmeny v pravidlách trhu s elektrinou a s plynom
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Webcast Príloha Detail prednášky

09:50 - 12:00 Zhodnotenie opatrení na zmiernenie proti energetickej krízy, pripájanie OZE a zapojenie agregácie a flexibility

Energetická bezpečnosť a perspektívy dizajnu trhu s elektrinou
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR /
Webcast Príloha Detail prednášky
Vnímanie flexibility na trhu z pohľadu dodávateľa
Marek Tomeš, projektový manažér ZSE Energia
Webcast Príloha Detail prednášky
Zmeny v energetickej legislatíve a na energetickom trhu z pohľadu PDS
Miroslav Šipoš, vedúci odboru Právo a regulačný manažment, Východoslovenská distribučná
Webcast Príloha Detail prednášky
Skúsenosti E.ON s agregaciou flexibility v Českej republike
Petr Klimeš, nákupca energie, E.ON ČR
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka
Detail prednášky
Panelová diskusia "Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia"
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR / Marek Tomeš, projektový manažér ZSE Energia Miroslav Šipoš, vedúci odboru Právo a regulačný manažment, Východoslovenská distribučná Petr Klimeš, nákupca energie, E.ON ČR Ľubica Ragulová, senior konzultant, poradenská spoločnosť EY
Webcast Detail prednášky

Obedňajšia prestávka

OBED
Detail prednášky

12:50 - 14:50 Aktívny zákazník, podporné služby & flexibilita

Aktívny zákazník nevyrieši všetko
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Webcast Príloha Detail prednášky
Podporne služby a riadenie odchýlky - stav a výzvy
Ján Pauliny, obchodný riaditeľ, IPESOFT/
Webcast Príloha Detail prednášky
Flexibilita na organizovaných trhoch
Robert Maier, analytik, Sféra
Webcast Príloha Detail prednášky
Technologické prezentácie a panelová diskusia expertov
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest Robert Maier, analytik, Sféra Ján Pauliny, obchodný riaditeľ, IPESOFT/ Michal Jesenič, moderátor, Energoklub
Webcast Detail prednášky

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Microstep Invest

Hlavní partneri konferencie IPESOFTSFERA

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA