Online prenos z konferencie Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia

Termín prednášky bol 03.05.2023 od 09:00 - 15:00
V rámci podujatia Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia

09:10 - 09:50 Keynote prezentácia: Regulačné poučenia z energetickej krízy a hlavné zmeny v pravidlách trhu s elektrinou a s plynom, Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

09:50 - 12:00 Nové pravidlá trhu, zhodnotenie opatrení proti energetickej kríze a ďalšia pripravovaná úprava dizajnu trhu s elektrinou

09:50 - 10:05 Energetická bezpečnosť a perspektívy dizajnu trhu s elektrinou, Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
10:05 -10:20 Vnímanie flexibility na trhu z pohľadu dodávateľa, Marek Tomeš, projektový manažér, ZSE Energia
10:20 - 10:35 Zmeny v energetickej legislatíve a na energetickom trhu z pohľadu PDS, Miroslav Šipoš, vedúci odboru Právo a regulačný manažment, Východoslovenská distribučná
10:35 - 10:50 Skúsenosti E.ON s agregaciou flexibility v Českej republike, Petr Klimeš, nákupca energie, E.ON ČR
10:50 - 11:10 Prestávka
11:10 - 12:00 Panelová diskusia "Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia" Martin Pitorák, MH SR, Marek Tomeš, ZSE Energia, Miroslav Šipoš, Východoslovenská distribičná, Petr Klmeš, E.ON ČR,                              Ľubica Rabulová, moderátor

                       

12:00 - 12:50 OBED

12:50 - 14:50 Aktívny zákazník, podporné služby & flexibilita

12:50 - 13:05 Aktívny zákazník nevyrieši všetko, Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
13:05 - 13:20 Podporné služby a riadenie odchýlky - stav a výzvy, Ján Pauliny, obchodný riaditeľ, IPESOFT
13:20 - 13:35 Flexibilita na organizovaných trhoch, Robert Maier, analytik, Sféra
13:40 - 14:50 Panelová diskusia: Riešenia, prípadové štúdie, digitalizácia, technologická podpora
                      Ivan Trup, MicroStep invest, Ján Pauliny, IPESOFT, Robert Maier, SFÉRA, Michal Jesenič, moderátor

15:00 Ukončenie konferencie                     

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Microstep Invest

Hlavní partneri konferencie IPESOFTSFERA

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA