Panelová diskusia expertov Energo 2023

Termín prednášky bol 03.05.2023 od 11:10 - 12:00
V rámci podujatia Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia

*  Aké opatrenia plánuje Slovensko realizovať v kontexte európskej snahy o zníženie závislosti na fosílnych palivách (výrazný nárast podielu OZE, zelené PPAs, úspory energie a zníženie zaťaženia v čase špičky,...)? Kedy sa pripravujú zmeny zo strany Ministerstva hospodárstva a  prevádzkovateľov sústav? 
* Aký dopad bude mať vyššia penetrácia OZE na stabilitu sústavy a aké opatrenia napomôžu aktívne posúvať vpred rozvoj a inštaláciu OZE na úrovni sústavy a na úrovni samospotreby?
*  Aké sú možnosti účastníkov trhu s elektrinou na zapojenie do nových činností po rozsiahlej zmene pravidiel prijatých Úradom pre reguláciu sieťových odvetví?
* Plánuje sa vo väčšej miere využívať možnosti digitalizácie, big data a nových technológií pre rozvoj sústavy?
* Aké sú prvé skúsenosti s agregáciou flexibility v susedných sústavách či v regióne a aké plynú odporúčania pre prax na Slovensku?

Panelová diskusia "Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia"

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Microstep Invest

Hlavní partneri konferencie IPESOFTSFERA

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA