Energetická bezpečnosť a perspektívy dizajnu trhu s elektrinou

Termín prednášky bol 03.05.2023 od 09:50 - 10:05
V rámci podujatia Energetická kríza ako výzva - vývoj, trendy, riešenia

Zhodnotenie krízových opatrení prijatých v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky na strane EÚ počas roka 2022 a ich príspevku k diverzifikácii dodávok a energetickej bezpečnosti. Možné perspektívy pre dizajn trhu s elektrinou, predovšetkým v súvislosti s návrhmi Európskej komisie predloženými v polovici marca 2023. Kľúčové elementy navrhovaných úprav dizajnu trhu s elektrinou a možný časový rámec pre ich uplatnenie.

Energetická bezpečnosť a perspektívy dizajnu trhu s elektrinou

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Microstep Invest

Hlavní partneri konferencie IPESOFTSFERA

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA