Zodpovednosť za škody pri bezpečnostných incidentoch

Termín prednášky bol 22.05.2014 od 10:05 – 10:30
V rámci podujatia Informačná bezpečnosť 2014: Identity manažment & biometria

Zodpovednosť za škody je spojená s náhradou škody ako s univerzálnym prostriedkom právnej nápravy aplikovateľným v rôznych situáciách, ktorých dôsledkom je vznik škody, vrátane škody vzniknutej pri bezpečnostných incidentoch. Aké sú však podmienky jeho uplatnenia – t.j. kedy vzniká zodpovednosť za škodu? Aký rozsah náhrady škody je možné uplatniť podľa slovenského práva? Do akej miery je možné vopred obmedziť výšku náhrady škody dohodou strán? Aké sú špecifiká zodpovednosti za škodu v oblasti bezpečnostných incidentov? Akú inšpiráciu nám ponúkajú zahraničné právne úpravy?

Zodpovednosť za škody

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Hewlett-Packard Slovakia

Hlavní partneri konferencie ElcomESETEMMPosAmSoitron

Mediálni partneri Education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA