Informačná bezpečnosť 2014: Identity manažment & biometria

22.05.2014 Uzavreté podujatie

22.5.2014, kongresové centrum Technopol, Bratislava

Daňou za nebývalý rozmach a vymoženosti elektronickej komunikácie na internete a intranetoch je väčšia zraniteľnosť participujúcich osôb v zmysle zneužívania údajov a dát, ktoré odovzdávajú či si ich vymieňajú. Každý z nás je svedkom pomerne masívnej záplavy nevyžiadaných mailových správ. To by bol ešte ten najmenší problém dnešných dní... Oveľa horším dôsledkom je krádež či pozmeňovanie identity, podvodné spôsoby správania a konania na úkor poškodených, prienik vnútorných a vonkajších nepriateľov do podnikových informačných systémov. A tikajúcou bombou je množstvo citlivých osobných údajov uložených v sociálnych sieťach, ktoré sa dajú rôznym spôsobom zneužiť.  Dalo by sa povedať, že dnes ide v prvom rade o identitu jednotlivca a jej ochranu.

Preto sme sa v tomto ročníku podujatia zamerali práve na identitu jednotlivca a jej ochranu ako aj na aplikačnú bezpečnosť a osobitne biometrické spôsoby ochrany identity.

Organizátor:    

Program podujatia

Začiatok konferencie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

Keynote

Legislatíva informačnej bezpečnosti
Ján Hochmann, riaditeľ Odboru legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov, Ministerstvo financií SR
Webcast Príloha Detail prednášky

I. Identity manažment

Budúcnosť autentizácie: rôzne prístupy - rovnaký cieľ
Anton Artim, vedúci oddelenia IT Solutions, ELCOM
Webcast Príloha Detail prednášky
Zodpovednosť za škody pri bezpečnostných incidentoch
Ivan Kisely, partner, AK Bird & Bird
Webcast Príloha Detail prednášky
Správa a administrácia zamestnaneckých účtov
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
cofee break, prestávka
Detail prednášky
Použitie novej eID karty s čipom ako autentifikačného mechanizmu v štátnej a komerčnej sfére
Milan Satala, Solution Architect HP Servicies - Consulting & integration, Hewlett-Packard Slovakia
Webcast Príloha Detail prednášky
2FA riešenia ESET Secure Authentication
Ondrej Krajč, Senior Technical Pre-Sales Representative, ESET Slovakia
Webcast Príloha Detail prednášky
OBED
Obedňajšia prestávka, networking
Detail prednášky
Panelová diskusia I: Identity manažment – doterajšie skúsenosti, nové výzvy a potenciálne hrozby
Ivan Makatura, moderátor, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti / Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka / Peter Dekýš, riaditeľ divízie ESET Services / Milan Satala, Solution Architect HP Servicies - Consulting & integration, Hewlett-Packard Slovakia
Webcast Detail prednášky

II. Aplikačná bezpečnosť & kryptografia

Trendy v biometrii verzus realita na Slovensku
Michal Fischer, Head of Global Sales, Innovatrics /
Webcast Príloha Detail prednášky
Riziká využívania biometrických systémov
Jozef Chebeň, audítor bezpečnosti, EMM, spol. s r.o. /
Webcast Príloha Detail prednášky
Bezpečnostné aspekty biometrického podpisu. Čo prináša technológia biometrického podpisu
Leo Barysz, produktový manažér, PosAm
Webcast Príloha Detail prednášky
Popoludňajšia prestávka
cofee break, prestávka
Detail prednášky
Akým údajom je digitálny vlastnoručný podpis?
npor. Mgr. Barbora Geistová Čakovská, PhD., Oddelenie písmoznalectva a jazykovej expertízy, Kriminalistický a expertízny ústav PZ
Webcast Príloha Detail prednášky
Prípadová štúdia: autentifikácie pomocou hlasovej biometrie
Martin Hummel, Produktový Manažér pre Kontaktné Centrá spoločnosti Soitron, s.r.o. Peter Kopriva, IS Security Špecialista - Senior, Tatrabanka /
Webcast Príloha Detail prednášky
Panelová diskusia II: Qou vadis biometria? Prednosti verzus riziká.
Martin Štubian, riaditeľ, APIS / Peter Kopriva, IS Security Špecialista - Senior, Tatrabanka / Jozef Chebeň, audítor bezpečnosti, EMM, spol. s r.o. / JUDr. Zuzana Hečko, LL.M., senior advokátka Allen & Overy Bratislava / Michal Fischer, Head of Global Sales, Innovatrics / Martin Herceg, BEE /
Webcast Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Záver, záver konferencie
Detail prednášky

Zborník podujatia

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Hewlett-Packard Slovakia

Hlavní partneri konferencie ElcomESETEMMPosAmSoitron

Mediálni partneri Education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA