Akým údajom je digitálny vlastnoručný podpis?

Termín prednášky bol 22.05.2014 od 15:20 – 15:40
V rámci podujatia Informačná bezpečnosť 2014: Identity manažment & biometria

Ako vzniká digitálny vlastnoručný podpis, aký je jeho účel, prečo je tu bezpredmetné klasické rozlišovanie na originál a kópiu podpisu a aké sú možnosti písmoznaleckého skúmania digitálnych vlastnoručných podpisov v budúcnosti? Cieľom prezentácie je ponúknuť aj úvahy o postavení digitálneho vlastnoručného podpisu medzi osobnými údajmi v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a medzi biometrickými údajmi v zmysle metodického usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov č. 6/2013 o spracúvaní biometrických údajov.

Akým údajom je digitálny vlastnoručný podpis?

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri Hewlett-Packard Slovakia

Hlavní partneri konferencie ElcomESETEMMPosAmSoitron

Mediálni partneri Education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA