Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

08.09.2020 Prebieha registrácia

26. marca 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

Cieľom pravidelnej odbornej konferncie je prezentovat a vysvetliť ako riadiť súčasné rizíká v dynamickom podnikovom prostredí s dôrazom na akútne informačné a kybernetické hrozby.

Hlavné témy: 

* Prístupy a postupy ako eliminovať riziká v zmysle štandardov ISO 31000 / ISO 31010
* Riadenie rizík v rámci požiadaviek na Business Continuity Management v zmysle štandardu ISO 22301
* Riadenie rizík v rámci požiadaviek na Compliance v zmysle štandardu ISO 19600
* Transfer rizika na externé subjekty
* Riadenie kybernetických bezpečnostných rizík v zmysle nového Zákona o kybernetickej bezpečnosti
* Typové a odporúčané IT riziká podľa životného cyklu softvéru
* Prípadové štúdie:
   - Opatrenia na elimináciu alebo mitigáciu vybraných rizík informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001/27005:
    - Riziká sieťovej informačnej bezpečnosti

Odborní garanti:

       

Program podujatia

Začiatok podujatia

09.00 - 09.10 Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I. Riziká – prístupy a postupy na ich eliminovanie

09:10 – 09:50 Prípadová štúdia aplikácie vybranej techniky/metódy pre riadenie rizika podľa štandardu ISO 31010 (ref. štandard ISO 31000, ISO 31001)
Vladimíra Duniková, Risk&Business Process Manager, ACCIA Consulting
Detail prednášky
09:55 - 10:25 Špecifiká riadenie podnikových rizík v rámci aplikácie Compliance: best practices (ref. štandard ISO 19600)
Monika Fegyveres Oravská, Managing Consultant, Avris Consulting / Mária Jana Obernauer, Senior cosultant, Avris Consulting
Detail prednášky
10:25 – 10:55 Prestávka na kávu
Detail prednášky
10:55 – 11:25 Dá sa reálne za peniaze zbaviť vlastného rizika? Právne aspekty a špecifiká transferu rizika na externé subjekty (ref. štandard ITIL, Prince2, PMBoK)
Miroslav Chlipala, predseda programového výboru a moderátor konferencie
Detail prednášky

II. Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť

11:30 – 12:00 Riadenie kybernetických bezpečnostných rizík v kontexte vyhlášky o obsahu bezpečnostných opatrení
Ivan Makatura, generálny riaditeľ, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Detail prednášky
12:05 – 12:35 Kybernetické bezpečnostne riziká v reálnej dennej praxi
Rastislav Janota, riaditeľ, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti
Detail prednášky
12:35 – 13:35 OBED/Networking
Detail prednášky
13:35 - 13:55 Vnímajme IT riziká v celofiremnom kontexte, alebo ako sa zmenil pohľad na IT riziká za posledné 3 roky
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /
Detail prednášky
14:00 – 14:30 Prípadová štúdia: Opatrenia na elimináciu alebo mitigáciu rizík informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001/27005 (ref. štandard ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005)
Zsolt Géczi, Regional Account Manager Slovakia, FORTINET
Detail prednášky
14:35 – 15:05 BaltoGrid - případová studie monitoringu datového provozu pro odhalování škodlivé datové komunikace v energetice
Vladimír Sedláček, CTO, Engineering Director, Greycortex, Brno
Detail prednášky
15:05 - 15:15 Prestávka na kávu 2
Detail prednášky

III. Špecifické riziká a ich riadenie

15:15 – 15:35 Prípadová štúdia: Vybrané riziká informačnej bezpečnosti – spôsob prevencie a mitigácie hrozieb v oblasti fyzickej bezpečnosti (bezpečnostné zóny, režimové opatrenia, fyzické bariéry, aktívne a pasívne prvky bezpečnosti) (ref. štandard ISO 27001, ISO 2700
Stanislav Kmeť, lektor, konzultant a audítor, Gi-Bon Žilina
Detail prednášky
15:35 - 16:00 V čase krízy rýchlo reagujte so systémom riadenia kontinuity prevádzky
Igor Straka, odborník na informačnú bezpečnosť, Lead audítor pre ISO 27001, TÜV SÜD Slovakia
Detail prednášky
16:00 – 16:25 Špecifiká riadenia IT rizík pre I4.0 podľa životného cyklu SW (ref. štandard ISO 21500, ISO 16085)
Matej Masár, Fakulta bezpečnostného manažmentu, Žilinská univerzita / Ján Papula, Fakulta manažmentu UK Bratislava / Róbert Kormaňák, špecialista pre štandardizáciu ISO v oblasti softvérového inžinierstva, IT služieb, kvality, riadenia rizík a riadenia projektov, R.K.C./
Detail prednášky
16:25 - 16:35 Tombola a záver konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie avrisBesetFortinet

Mediálni partneri education.skFakulta manazmentu UKFakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA