Špecifiká riadenie podnikových rizík v rámci aplikácie Compliance: best practices (ref. štandard ISO 19600)

Termín prednášky bol 08.09.2020 od 09:55 - 10:25
V rámci podujatia Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

Dodržiavanie stanovených pravidiel a platných predpisov pomáha organizáciám chrániť sa pred rôznymi rizikami, zatiaľ čo riadenie rizík pomáha chrániť organizácie pred rizikami, ktoré by mohli viesť k nedodržaniu predpisov. V konečnom dôsledku tak zabezpečenie súladu s pravidlami a predpismi, ako aj riadenie rizík pomáhajú organizáciám udržať si stabilitu a integritu na rôznych úrovniach. Organizácia by preto mala byť schopná predvídať dopadové riziká na nové právne požiadavky ako aj na inovatívne procesy, a tým minimalizovať ich riziká a využívať ich výhody. To všetko pomáha riešiť taktický a normatívny charakter dodržiavania pravidiel a predpisov. Ako vhodne konsolidovať systém riadenia rizík a compliance systém a vytvoriť tak významnú hodnotu pre organizáciu?

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie avrisBesetFortinet

Mediálni partneri education.skFakulta manazmentu UKFakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA