V čase krízy rýchlo reagujte so systémom riadenia kontinuity prevádzky

Termín prednášky bol 08.09.2020 od 15:35 - 16:00
V rámci podujatia Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

Systém riadenia kontinuity prevádzky (BCMS) podľa ISO 22301 umožňuje rýchlo a správne reagovať na krízu, ktorá môže každej spoločnosti spôsobiť nepriaznivé dopady. Finančné, reputačné a v špecifických prípadoch ohrozenia životov a zdravia pacientov. Prípadová štúdia popisuje implementáciu BCMS jedného z najväčších slovenských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Približuje implementačné procesy, analýzu BIA, výpočet RTO a RPO a predovšetkým poukazuje na kritické projektové riziká. Vrcholový manažment hodnotí celý projekt z pohľadu očakávaní a skutočnej pridanej hodnoty pre spoločnosť.       

 

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie avrisBesetFortinet

Mediálni partneri education.skFakulta manazmentu UKFakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA