Projektový manažment 2024: Inovácie v projektovom riadení

23.10.2024 Prebieha registrácia

23.10.2024, hotel TATRA, Bratislava

Osemnásty ročník hybridnej konferencia "Inovácie v projektovom riadení" sa zameriava na inovatívne stratégie a prístupy v riadení projektov v súčasnom dynamickom a neustále meniacom sa prostredí. Podujatie sa bude zaoberať témami ako prispôsobenie projektových metodík a postupov na rýchlo meniace sa podmienky, agilné riadenie projektov, zvládanie neistoty a rizík, a flexibilné prispôsobenie sa novým požiadavkám a výzvam. Hybridný formát konferencie umožní účastníkom nielen fyzickú prítomnosť, ale aj virtuálnu účasť prostredníctvom online platformy. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, najnovších trendov a osvedčených postupov v riadení projektov v dynamickom prostredí. Účastníci budú mať príležitosť získať nové poznatky, naviazať kontakty a diskutovať o riešeniach pre úspešné riadenie projektov v dnešnej rýchlo sa meniacej spoločnosti. Na záver podujatia vás pozývame na raut s možnosťou networkingu.

Program podujatia

Otvorenie konferencie

09:00 - 09:15 Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Róbert Kormaňák, špecialista pre štandardizáciu ISO v oblasti softvérového inžinierstva, IT služieb, kvality, riadenia rizík a riadenia projektov, R.K.C./
Detail prednášky

Virtuálna konferencia - online prenos

09:00 - 16:30 Online prenos z konferencie Projektový manažment 2024
Detail prednášky

I. Projektové riadenie v praxi

09:15 - 09:55 Lesk a bieda projektového riadenia v štátnej správe
Lívia Vašáková, bývalá generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR, v roku 2023 zastávala post podpredsedníčky vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov
Detail prednášky
10:00 - 10:30 Lessons from setting up hybrid projects
Hans-Peter Ritt, Training, Coaching, Facilitation and Consulting in the area of Project Management, Vienna
Detail prednášky
10:30 - 10:50 Prestávka na kávu
Detail prednášky
10:50 - 11:20 Riadenie projektov v dynamickom prostredí
Krzysztof Ogonowski, CEO of Silfra Consulting and Prosci Certified Advanced Instructor in Change Management
Detail prednášky
11:25 - 11:50 Transformácia IT projektového manažmentu v Národnej banke Slovenska
Diana Pruchnerovičová, vedúca oddelenia riadenia projektov IT, Národná banka Slovenska
Detail prednášky
11:55 – 12:20 Projektové riadenie v praxi: Projekt transferu výroby v Cloetta - projekt, ktorého výsledky môžete ochutnať
Ľubomír Slocík, projektový manažér, konzultant, kouč v projektovom riadení, next level consulting Hana Skočdopolová, Cloetta Slovakia
Detail prednášky
12:20 -13:20 OBED
Detail prednášky
13:20 - 13:50 Môj projekt, ktorý nevyšiel a poučenie, ktoré z toho plynie
Rudolf Christopher Takáč, zakladateľ a tréner spol. 2BCognitus
Detail prednášky

II. Nástroje a štandardy

13:55 - 14:25 Moderné nástroje pre riadenie projektov
Mário Majerčík, senior konzultant a projektový manažér implementácie systémov pre riadenie projektov, inzagi Vlastimil Polaček, projektový manažér, inzagi
Detail prednášky
14:30 – 14:55 PRINCE2 verzia 7 - nový štandard
Branislav Gablas, konzultant, vysokoškolský pedagóg, a školiteľ projektového a programového riadenia
Detail prednášky
14:55 -15:10 Prestávka
Detail prednášky

III. Znalosti & zručnosti a techniky

15:10 - 15:35 Ako riadiť znalosti v projektoch?
Petr Všetečka, autor knihy Projektové myslenie
Detail prednášky
15:40 - 16:20 Konflikty v projektovom tíme, ako ich riešiť
Zuzana Čmeliková, Leadership & Resilience Development Professional v spoločnosti ForvisMazars
Detail prednášky
16:20 - 16:30  Ukončenie oficiálnej časti konferencie Projektový manažment 2024
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA