Manažment a monitoring bezpečnostných incidentov v informačných systémoch (Security incident event management & monitoring)

29.04.2015 Uzavreté podujatie

29. apríla 2015, hotel Holiday Inn, Bratislava

SIEM (Security information and Event Management) –  auditný a monitorovací nástroj pre zabezpečenie a garanciu úrovne bezpečnosti prevádzkovaného segmentu IT. Tento nástroj zabezpečuje logické oddelenie bezpečnosti a prevádzky IT. SIEM monitoruje definované udalosti na zariadení a je schopný interpretovať potenciálne i reálne bezpečnostné incidenty a tiež aktivitu administrátorov a užívateľov. Vyhodnocovanie týchto udalosti je automatické podľa  definovaných parametrov. Nástroje monitoringu sa stávajú nevyhnutnou súčasťou sveta IT, pretože ten, kto nevyužíva automatickú formu  vyhodnotenia udalostí nad zvereným segmentom IT nemôže zabezpečiť  a garantovať jeho bezpečnosť.

Štyri okruhy problémov SIEM, pred ktorými stojí užívateľ:
• Analýza nasadenia SIEM riešení
• Implementácia zvoleného SIEM riešenia
• Podpora a rozvoj SIEM riešenia
• Využívanie SIEM riešenia aj ako služby

Konferencia je predovšetkým určená pre: CIO, CSO (Chief Security Officer), riaditeľov pre IT stratégiu, IT architektov, IT manažérov, konzultantov a ďalších.

 

 

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala
Detail prednášky

I. Manažment a monitoring bezpečnostných incidentov v organizácii

Rozvoj SIEM systému v organizácii – kde užívateľov „tlačí topánka“...
Jan Svoboda, Senior IT Security Specialist, AEC
Video Detail prednášky
Čo dokáže odhaliť forezná analýza, ako sa poučiť z chýb iných...
Marian Svetlik, Principal Consultant, Head of The Digital Forensic Institute, DFJ Editor
Video Detail prednášky

II. IT bezpečnosť ako služba

Outsourcing správy nástrojov SIEM – áno, alebo nie?
Ján Andraško, CIO, Binary Confidence
Video Detail prednášky
Prestávka na kávu_SIEM
Detail prednášky
Kybernetická bezpečnosť ako služba
Tomaš Hlavsa, Business Development Manager, ATOS IT Solutions and Services
Video Detail prednášky

III. Technický/technologický pohľad na manažment a monitoring bezpečnostných incidentov

Moderné SIEM riešenia a ich úloha v incident manažmente
Markus Müssig, Lead Solution Consultant SIEM, TVM, SOC, DIS, HP Enterprise Security Services
Video Detail prednášky

IV. Lessons learned z projektov

SIEM včera a dnes
Pavol Dovičovič, moderátor, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Video Detail prednášky
Postrehy zo SIEM projektov
Gabriel Benko, hlavný bezpečnostný architekt, LYNX
Video Detail prednášky
OBED/Networking
Detail prednášky

V. Monitoring

Next-Generation Network, Security & Apps Behavioral Monitoring
Roman Čupka, Principal Consultant CEE, Flowmon Networks
Video Detail prednášky
Monitorovanie aktivít zamestnancov na pracovných staniciach
Jaroslav Oster, moderátor, Info consult
Video Detail prednášky

VI. Prípadová štúdia

Využitie Security dashboard - nutný výsledok nasadenia SIEM (v Tatra banke)
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /
Video Detail prednášky

VII. SIEM a ISO normy/legislatíva

SIEM a ISO normy
Miloslav Ďurčík, CISA,CRISC, spoločnosť RSN Systems
Video Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Právny rámec monitorovania emailov zamestnanca
Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala
Video Detail prednášky

VIII. Panel expertov

Panelová diskusia: Manažment a monitoring bezpečnostných incidentov v informačných systémoch - realita verzus potreby
Video Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Zborník podujatia

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri ATOS IT Solution and ServicesHewlett-Packard Slovakia

Hlavní partneri konferencie EMMLYNXINVEA

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA