Monitorovanie aktivít zamestnancov na pracovných staniciach

Rad aktivít oprávnených používateľov firemného informačného systému predstavuje reálne nepopierateľné riziko. Spektrum rizík s rôznou závažnosťou začína niekde pri nadmernom využívaní  aktív zamestnávateľa nesúvisiace s výkonom pracovných povinností, cez poškodzovania záujmov zamestnávateľa až po činnosti presahujúce hranicu trestného práva. Väčšinu manažérov poznanie skutočného stavu zaskočí a postaví pred otázku účinného riešenia. Je intuitívna zodpovednosť zamestnancov k dodržiavaniu smerníc reálna alebo spätná väzba vo forme právne korektného monitorovania nutná? Aká je jeho úloha v procese prevencie kriminality?

Monitorovanie aktivít zamestnancov na pracovných staniciach

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri ATOS IT Solution and ServicesHewlett-Packard Slovakia

Hlavní partneri konferencie EMMLYNXINVEA

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA