Využitie batériových úložísk elektrickej energie na poskytovanie flexibility

Termín prednášky bol 25.11.2020 od 12:30 - 12:50
V rámci podujatia Smart metering/smart grid: Transformácia energetiky. Nové výzvy 2020+.

Batériové úložiská elektrickej energie (BESS) sa stávajú bežnou súčasťou distribučnej sústavy. K rozvoju flexibility môže významne prispievať aktívny manažment BESS. Používanie otvorených štandardov zvyšuje efektivitu manažovania technológie BESS. Otvorená komunikácia podporuje efektívnu spoluprácu kľúčových účastníkov trhu s energiami, čo je predpoklad úspešného rozvoja služieb využívajúcich flexibilitu.  Príspevok rozoberá prínosy digitalizácie pri integrácii BESS do procesov riadenia bilancie výkonu v elektrickej sieti na princípe flexibility.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IBMEYMicrostep-HDOSFÉRAIPESOFT

Mediálni partneri slido

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA