Smart metering/smart grid: Transformácia energetiky. Nové výzvy 2020+.

25.11.2020 Uzavreté podujatie

25.11.2020, virtuálne,

Hlavné témy

• Transformácia energetiky a možnosti jej financovania
• Technologické/IT aspekty modernizácie energetiky

Čo sa na konferencii dozviete: Ako uchopiť hlavné faktory zmeny v elektroenergetike, tzv. 4-D (dekarbonizácia, digitalizácia, decentralizácia, deregulácia) a získať financovanie projektov pre transformáciu energetiky z prostriedkov a mechanizmov Európskej únie. Ďalej ako súčasné moderné digitálne technológie môžu pripraviť energetiku na nové výzvy.

Program podujatia

Otvorenie konferencie

Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Martin Sliva, moderátor, Senior konzultant EY
Webcast Príloha Detail prednášky

Hlavná prednáška

Keynote prezentácia: "Regulácia v roku 2021 a ďalej..."
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Webcast Príloha Detail prednášky

I. BLOK Transformácia energetiky a možnosti jej financovania

Panelová diskusia expertov
Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy / Juraj Krajcár, predseda Predstavenstva ZSE Energia / Martin Hrdlička, majiteľ, Hrdlička Holding / Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE / Jan Tuma, vedúci odd obchodovania s emisiami MŽP ČR / Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
Webcast Príloha Detail prednášky

II. BLOK Technologické/IT aspekty transformácie energetiky

IT aspekty modernizácie energetiky/ IBM Cloud & Energetika
Petr Leština, IBM Watson & Cloud Platform Sales Leader
Webcast Detail prednášky
Dátové výmeny modernej energetiky
Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Webcast Príloha Detail prednášky
Bezpečnostný dáždnik zabezpečujúci orchestáciu, automatizáciu a rýchlu reakciu na bezpečnostné incidenty
Adam Muška, IBM Security Presales Consultant
Webcast Detail prednášky
Využitie batériových úložísk elektrickej energie na poskytovanie flexibility.
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Webcast Príloha Detail prednášky

III. Panel

Technologické/IT aspekty transformácie energetiky"
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA Martin Frolo, IBM Cloud & Cognitive Sales leader Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Webcast Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IBMEYMicrostep-HDOSFÉRAIPESOFT

Mediálni partneri slido

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA