Technologické nástroje účinnej kybernetickej obrany -  nástroj FortiNDR

Termín prednášky bol 20.09.2023 od 14:00 - 14:20
V rámci podujatia Prezenčná & virtuálna konferencia : Kybernetická bezpečnosť v meniacich sa podmienkach

Implementácia riešenia pre detekciu a odpoveď na sieťové hrozby (NDR) poskytuje organizáciám rozpoznávanie hrozieb v reálnom čase a pokročilú prehľadnosť do sieťových aktivít, čo znižuje potenciálne riziká preniknutia a vnútorné hrozby. S automatizovanou reakciou na incidenty, detekciou anomálií a integráciou informácií o hrozbách zabezpečuje NDR proaktívnu kybernetickú bezpečnosť, skracuje dobu trvania hrozieb a zabezpečuje súlad s predpismi, čím pomáha chrániť kontinuitu podnikania a digitálne aktíva.

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie ESETFortinetTUV SUD

Mediálni partneri ATP JOURNAL

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA